Aktualności

„Rowerowa Skawina” – I Skawińska Masa Krytyczna ruszyła

27 kwietnia 2013 r. z inicjatywy grupy "Rowerowa Skawina" przy wsparciu stowarzyszenia LGD "Blisko Krakowa" odbyła się I Skawińska Masa Krytyczna. Jest to nieformalny ruch społeczny, który polega na organizowaniu spotkań maksymalnie dużej liczby rowerzystów i wspólnym przejeździe przez miasto.…
Więcej >>
Aktualności

Informacje z XXX sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

We środę, 24 kwietnia 2013 r., w Pałacyku „Sokół”, odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m. in.: uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi…
Więcej >>
Aktualności

Znamy wykonawcę zadania ‚Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37’

W BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem ma być: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły na przedszkole dwuoddziałowe w miejscowości Polanka Hallera 37, dz. 293, 97/1, gm. Skawina.…
Więcej >>
Aktualności

Wyłożenie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie publikujemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

Przedstawiamy Państwu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Do przetargu przystąpiło 11 kancelarii adwokackich i radcy prawnego. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz liczba osób, którymi…
Więcej >>