Wybrano wykonawcę budowy Obwodnicy Skawiny

W ogłoszonym przez Gminę Skawina przetargu na inwestycję pn. „Budowa drogi gminnej klasy GP w Skawinie obejmująca Odcinek II od km 0+998,98 do km 2+446,28 i Odcinek III od km 2+446,28 do km 3+100,29, to jest od skrzyżowania z ul. Płk. A. Hałacińskiego do ul.  Energetyków w Skawinie – Obwodnica Skawiny” dnia 17 maja 2013 … Continue reading "Wybrano wykonawcę budowy Obwodnicy Skawiny"

Czytaj dalej

Nagroda dla gazetki szkolnej „Echo Szkoły” w konkursie Gazety Krakowskiej

Została rozstrzygnięta kolejna edycja organizowanego przez Gazetę Krakowską konkursu na najlepszą gazetkę szkolną przygotowaną na platformie Junior Media. W kwietniowym konkursie „Junior w druku” triumfowało pięć gazetek. Pośród laureatów znalazło się wydawane przez uczniów ZSP w Radziszowie „Echo Szkoły”. W nagrodę „Echo Szkoły” zostało bezpłatnie wydrukowane w profesjonalnej drukarni w nakładzie 250 egzemplarzy.

Czytaj dalej

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny odwiedzili Szkołę Podstawową w Radziszowie

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny odwiedzili Szkołę Podstawową w Radziszowie, by podczas zajęć edukacyjnych na temat kultywowania lokalnych tradycji, zapoznać uczniów z wyglądem tradycyjnego, mieszczańskiego stroju skawińskiego. Dzieci, wędrując „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, nauczyły się rozróżniać regionalne stroje ludowe.

Czytaj dalej

Szkoła Marzeń w Radziszowie okazję do poznania zasad dobrego zachowania

Szkoła Marzeń w Radziszowie stworzyła dzieciom i młodzieży wyjątkową okazję do poznania zasad dobrego zachowania. Członkowie „Klubu Damy Radę” uczestniczyli  w szkoleniu savoir vivre, które prowadziła aktorka Maria Bujas – Łukaszewska: autorka programu „Akademia Dobrych Manier”, autorka rubryki savoir-vivre w tygodniku „Pani Domu” oraz specjalistka do spraw kulturalno-oświatowych NordicHouse.

Czytaj dalej

‚Posłuchaj’ Konstytucji – Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to polskie święto obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 r. oraz ponownie w 1990 r., w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w roku 1791. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie, a druga po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez … Continue reading "‚Posłuchaj’ Konstytucji – Święto Narodowe Trzeciego Maja"

Czytaj dalej

I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym dla Szkoły Podstawowej w Radziszowie

17 kwietnia 2013 r. zespół uczniów klasy 3b Szkoły Podstawowej w Radziszowie w składzie Maja Nowak, Gabriela Okarmus, i Eryk Remański wywalczył I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym Znamy baśnie Andersena, organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Skawinie. W walce o punktowane miejsca uczestniczyło 12 szkół z całej gminy.

Czytaj dalej