Dziewięciu radnych Rady Miejskiej w Skawinie udostępniło kontakt dla mieszkańców (AKTUALIZACJA)

W ciągu kilku godzin od otrzymania wysłanego przez nas pisma w sprawie udostępnienia przez radnych Rady Miejskiej w Skawinie, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Pan Marcin Kuflowski przekazał drogą elektroniczną maile do radnych, którzy odpowiedzieli na zapytanie o udostępnienie do siebie kontaktu dla mieszkańców gminy Skawina. Kontakt do siebie (adresy mailowe) zdecydowało się przekazać w sumie … Continue reading "Dziewięciu radnych Rady Miejskiej w Skawinie udostępniło kontakt dla mieszkańców (AKTUALIZACJA)"

Read More

Chcesz zostać specjalistą ds. administracji i projektów? LGD poszukuje pracownika

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. administracji i projektów. Szczegółowe zasady prowadzenia naboru zostały określone w „Zasadach rekrutacji i zatrudniania pracowników oraz zasadach zlecania zadań Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa”.

Read More

Ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, … Continue reading "Ogłoszone konkursy ofert na realizację zadań publicznych"

Read More

Utrudnienia w ruchu przy ul. Tynieckiej do końca stycznia 2014 roku

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina informuje, że ze względu na prowadzone roboty budowlane obwodnicy Skawiny, związane z przebudową skrzyżowania z ul. Tyniecką – na odcinku od drogi technologicznej z płyt do ul. Skawińskiej – wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów w dniach od 10-31 stycznia 2014 r.

Read More