Aktualności

Mieszkańcy gminy Skawina protestują przeciwko rozpoczęciu składowania niebezpiecznych odpadów w Skawinie (AKTUALIZACJA)

Dnia 25 lutego 2015 roku Rada Miejska w Skawinie podjęła rezolucję w sprawie firmy CLIF, która na terenie miasta Skawina zamierza zbierać i przetwarzać niebezpieczne odpady. Mieszkańcy zaprotestowali. Listy do podpisu były dostępne u radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, w…
Więcej >>
Aktualności

Wspólnie o Światowych Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie

Archidiecezja Krakowska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Miasta Krakowa deklarują wspólną wolę organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. List intencyjny w tej sprawie podpisali wczoraj, tj. 25 lutego 2015 r.: Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz…
Więcej >>
Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w obszarach „kultura” i „profilaktyka”

Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje na swojej stronie, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy w obszarach „kultura” i „profilaktyka”.…
Więcej >>
Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje na swojej stronie, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych gminy w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie…
Więcej >>
Aktualności

Centralny Rejestr Umów za 2015 rok udostępniony w BIP Gminy Skawina!

W dniu dzisiejszym, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina udostępniono plik PDF o nazwie "Centralny Rejestr Umów 2015". 2015 zawiera takie kolumny jak: , data rejestracji, nr umowy nadany przez kierownika jednostki organizacyjnej, data zawarcia umowy / porozumienia, strona umowy,…
Więcej >>
Aktualności

23 lutego 2015 r. – „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

W najbliższy poniedziałek, 23 lutego 2015 r., w związku z przypadającym w niedzielę Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbędzie się dyżur specjalistów, w trakcie którego udzielane będą porady o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom…
Więcej >>
Aktualności

O prawie do informacji, transparentności naboru na pracownika samorządowego oraz o prasie i blogach internetowych

Prezentujemy opracowanie eksperta prawnego i Prezesa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Szymona Osowskiego dotyczące prawa do informacji, transparentności procedury zatrudniania pracowników samorządowych oraz wolności rozpowszechniania informacji o działaniach władz publicznych w prasie i na blogach internetowych. Zapraszamy do zapoznania się i…
Więcej >>
Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – Piotr Ćwik wraz ze środowiskami skawińskiej prawicy zaprasza na obchody

W niedzielę 1 marca 2015 r. po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Poseł RP Piotr Ćwik wraz z Kołem Terenowym Prawa i Sprawiedliwości w Skawinie oraz Prawicowym Blokiem Samorządowym SKAWINA, zaprasza na uroczystą Mszę Świętą…
Więcej >>
Aktualności

Aktywny obywatel – szukamy osób chętnych do współpracy z portalem InfoSkawina

Ostatnio otrzymaliśmy zapytania czy i kiedy będą nagrania z zebrań osiedli oraz sołectw w gminie Skawina. Nasza praca redakcyjna jest społeczna i działamy charytatywnie. Niestety z różnych przyczyn nie mamy możliwości uczestniczyć we wszystkich zebraniach osiedli i sołeckich w gminie.…
Więcej >>
Aktualności

Oszustwa „metodą na wnuczka”. Małopolska Policja przestrzega i apeluje o ostrożność

W ostatnim okresie czasu w Krakowie jak i na terenie Małopolski doszło do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy tzw. „metodą na wnuczka” modyfikowaną przez sprawców pod różne legendy (możemy już mówić m. in. o metodzie na policjanta, metodzie na prokuratora). Ofiarą…
Więcej >>
Aktualności

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 25 lutego 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

Prezentujemy porządek obrad IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbędzie się dnia 25 lutego 2015 r. o godz. w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie przy ul. Mickiewicza 7. Projekty uchwał udostępnione poniżej zostały zamieszczone w BIP Gminy Skawina,…
Więcej >>
Aktualności

Protokoły z zebrań osiedli i zebrań wiejskich w gminie Skawina w roku 2015

Szanowni Czytelnicy, od niedawna w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina publikowane są protokoły z poszczególnych zebrań sołeckich oraz zebrań osiedli, które zostały zarządzone zarządzeniami nr 34 i nr 35 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 16 stycznia 2015 r.…
Więcej >>