Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

30 grudnia 2015 r. o godz. 10.30 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowe, w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, nagród oraz wypłacania dodatków mieszkaniowego i … Continue reading "Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 30 grudnia 2015 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie aktywnie promuje Kampanię Społeczną Legalna Kultura

W dniach 15-16 grudnia 2015 r. we współpracy z prawnikiem Legalnej Kultury Kingą Zyskowską Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała warsztaty dla młodzieży, bibliotekarzy oraz konsultacje dla nauczycieli. 15 grudnia odbyły się warsztaty dla uczniów klas maturalnych oraz nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, 16 grudnia Kinga Zyskowska spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i bibliotekarzami bibliotek szkolnych z … Continue reading "Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie aktywnie promuje Kampanię Społeczną Legalna Kultura"

Read More

Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabory na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury i Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 lub 12 stycznia 2016 r. w zależności … Continue reading "Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina"

Read More

Prezydent Krakowa postuluje, żeby zakaz palenia węglem objął też sąsiednie gminy

Nie tylko Kraków. „Prezydent miasta proponuje by zakaz palenia węglem obowiązywał także w okolicznych gminach” – mówił w Radiu Kraków marszałek małopolski, Jacek Krupa. Sejmik województwa uchwałą antysmogową ma się zająć 30 grudnia 2015 r.. „Jeśli wtedy nie uda się jej przyjąć, sejmik Małopolski zajmie się nią 15 stycznia” – mówił marszałek w porannej rozmowie … Continue reading "Prezydent Krakowa postuluje, żeby zakaz palenia węglem objął też sąsiednie gminy"

Read More

34. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego

34 lata temu, nocą z 12 na 13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Został on wprowadzony dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), a władzę w kraju przejęło wojsko. Jak wskazują źródła, w wyniku jego wprowadzenia, śmierć poniosło ok. 100 osób, aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tys. … Continue reading "34. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego"

Read More

Usterka nr 25 – brak chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie (FILM)

W skrzynce kontaktowej „Usterki w gminie Skawina” pojawiło się kolejne zgłoszenie usterki z terenu gminy Skawina. Dwudziestą piątą z nich jest przesłane przez mieszkańca ulicy Pachla w Skawinie zgłoszenie dotyczące niebezpieczeństwa użytkowania przez pieszych drogi – ul. Pachla i Pisary w Skawinie.”. Poniżej prezentujemy treść tego zgłoszenia (oryginalna treść zgłoszenia). Sprawę przekażemy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina z prośbą o odpowiedź … Continue reading "Usterka nr 25 – brak chodnika na ulicy Pachla i Pisary w Skawinie (FILM)"

Read More

Podpowiedz Urzędowi na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Urząd Miasta i Gminy Skawina zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dot. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,które jest elementem konsultacji społecznych Planu Mobilności dla Gminy Skawina, mających umożliwić poznanie Państwa opinii o planach budowy i rozbudowy sieci ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy.

Read More

Co 5 Polak doświadczył negatywnej sytuacji związanej z ochroną danych osobowych

Aż 11% Polaków zgubiło swój dowód osobisty, 5% padło ofiarą jego kradzieży, a 3% doświadczyło kradzieży hasła do konta czy skrzynki e-mailowej – wynika z badania BIK*. Skradzioną tożsamość coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, Komenda Główna Policji razem z … Continue reading "Co 5 Polak doświadczył negatywnej sytuacji związanej z ochroną danych osobowych"

Read More

Skawińscy pomocnicy świętego Mikołaja

Kilka dni temu w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie odbyła się piękna impreza mikołajkowa zorganizowana przez wiele osób zaangażowanych w pomoc małym pacjentom Centrum. Celem było oczywiście wywołanie uśmiechu na dziecięcych buziach i oderwanie ich myśli od chorób, którymi są dotknięte. W to jakże ważne przedsięwzięcie zaangażowali się także policjanci z komisariatu w Skawinie … Continue reading "Skawińscy pomocnicy świętego Mikołaja"

Read More