XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)

25 stycznia 2017 r., o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. pisemną informacją z realizacji uchwał podjętych na sesjach w IV kwartale 2016 r., uchwałą w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. … Continue reading "XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)"

Read More

Po spotkaniu Skawińskiego Alarmu Smogowego w SP nr 2 w Skawinie

W dniach 17 i 18 stycznia 2017 r. w trakcie „wywiadówki” w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie nauczyciele i wychowawcy skierowali  do rodziców dzieci i młodzieży uczącej się w tej szkole apel (prośbę) Skawińskiego Alarmu Smogowego o systematyczne monitorowanie stanu jakości powietrza w gminie Skawina i w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia … Continue reading "Po spotkaniu Skawińskiego Alarmu Smogowego w SP nr 2 w Skawinie"

Read More