ZobaczcIe jak wygląda cd. obwodnicy Skawiny w budowie. Zdjęcia publikujemy za zgodą autora. Nowy odcinek obwodnicy Skawiny będzie miał ok. 2,2 km długości. Zacznie się od skrzyżowania (ronda) z ulicą Energetyków i skończy na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego (obecna droga krajowa nr 44). Nowy odcinek ma wyprowadzić ruch samochodowy z miasta i skomunikować tamtejsze tereny przemysłowe. II Etap ma w końcu doprowadzić do zakończenia tej inwestycji i wpięcia jej w dwóch miejscach do drogi krajowej nr 44 – do tego powstanie funkcjonalne rondo na skrzyżowaniu z ul. Krakowską, pozwalające płynnie przemieszczać się z obwodnicy w kierunku Krakowa – II Etap budowy Obwodnicy Skawiny kończy działania inwestycyjne na drodze krajowej nr 44 w zachodniej części aglomeracji krakowskiej (jednej z bardziej obciążonych tras w całej Małopolsce). Jest to więc inwestycja ważna dla setek tysięcy podróżujących tą drogą.

Aktualne zdjęcia z budowy obwodnicy autorstwa Romana Gduli:

Poniżej czynności przewidziane w II Etapie budowy Obwodnicy Skawiny. Informacja pochodzi ze strony Wykonawcy:

1. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót).
2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
3. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycji .
4. Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności.
5. Roboty ziemne (wykopy,nasypy).
6. Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy, drogach poprzecznych ( w tym wykonanie nawierzchni ograniczającej emisję hałasu na odcinkach o długości 700m ).
7. Budowa poboczy.
8. Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych.
9. Budowa obiektu mostowego nad linią kolejową, kanełem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych.

Skawina Most

10. Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę
11. Budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych dróg zbiorczych w razie konieczności.
12. Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzaniem wód opadowych do odbiorników.
13. Umocnienie skarp.
14. Budowa urządzeń ochrony środowiska
15. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenów.
16. Wykonanie nowej infrastruktury technicznej w szczególności oświetlenie drogi, kanalizacji deszczowej.
17. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Na wszystkie przedsięwzięcia związane z obwodnicą Skawiny zarezerwowano ponad 60 mln zł.

Budowana będzie wykonana w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj” w konsorcjum VISTAL S.A., MOST sp. z o.o. ,Polbud Pomorze sp. z o.o..

Całość inwestycji zostanie wybudowana pod koniec 2018 r.