Niestety, ale optymistyczne założenia co do szybkiego powstania chodników przy DK nr 44 należy odłożyć na bok. W naszym artykule Chodniki przy DK 44 w tym roku nie powstaną. Może w 2017 r.  pisaliśmy, że mimo składanych publicznie obietnic przez przedstawicieli władzy różnego szczebla (źródło: Wirtualna Polska – wp.pl, infoskawina.pl, TV Skawina, fragment video z zebrania sołeckiego, TV Skawina), w ciągu drogi krajowej nr 44 od Jaśkowic do Skawiny chodniki w 2016 roku nie powstały. W 2016 r. planowane było dopiero ich zaprojektowanie, a inwestycja według założeń miałaby być zrealizowana w 2017 r. Teraz się okazuje, że to też nierealne. Najprędzej rok 2018. Poniżej odpowiedź rzecznika prasowego GDDKiA.

Jeszcze dwa miesiące temu sytuacja wyglądała tak: Co dalej z chodnikami przy DK nr 44? Mamy odpowiedź GDDKiA

Wczorajsza odpowiedź z GGDKiA z dnia 15 maja 2017 r. jednak nie pozostawia żadnych złudzeń:

Szanowny Panie,

W dniu 10.04.2017r. Oddział GDDKiA w Krakowie odstąpił od zawartej 21.11.2016r. umowy z firmą Ewa Chmura Firma Star, ul. Warszawska 87,33-240 Żabno na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na dk44,  na odcinku Jaśkowice- Skawina”, które obejmowało realizację chodników w ciągu dk44 na odcinku Jaśkowice- Skawina w systemie „projektuj i buduj”.

Termin wykonania zadania, zgodnie z podpisaną umową wynosił 360 dni od dnia jej podpisania i był to termin zadeklarowany przez wykonawcę w ofercie przetargowej. Analiza dotychczasowego sposobu wykonywania prac wykazała , że wykonawca ma znaczącą zwłokę w projektowaniu. Skala opóźnień była tak duża, że nieprawdopodobne stało się, by wykonawca zdołał ukończyć prace w terminie. Jednocześnie wykonawca uchylał się od realizowania umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokonując arbitralnej i wybiórczej interpretacji PFU. Całkowicie ignorował również uwagi GDDKiA znajdujące podstawy w zakresie zobowiązań wykonawcy, wynikających z zawartej umowy i pomimo uprzednich  pisemnych wezwań  GDDKiA , nie zastosował się do nich.

Wykonawca odmówił także udziału w spotkaniu na zaproszenie zamawiającego, który podejmował starania o określenie dalszej ścieżki działania, w celu efektywnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wobec braku woli współdziałania ze strony wykonawcy oraz skali opóźnienia powstałego z zawinionych przyczyn wykonawcy, wskazujących na brak możliwości ukończenia zadania w terminie GDDKiA odstąpiła od umowy.

Aktualnie trwają przygotowania do ponownego postępowania przetargowego na projekt chodników przy dk 44  na odcinku Jaśkowice – Skawina.

Z poważaniem

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Oddział w Krakowie, ul.Mogilska 25, 31-542 Kraków

tel.: +48 12  417-25-77, kom. +48 668 139 704

e-mail: imikrut@gddkia.gov.pl, www.gddkia.gov.pl

www.twitter.com/gddkia, www.facebook.com/gddkia