Rzeszowska Kancelaria pełnić będzie obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina do 2015 roku

Przedstawiamy Państwu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest: Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Do przetargu przystąpiło 11 kancelarii adwokackich i radcy prawnego. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena oraz liczba osób, którymi dysponuje Wykonawca, posiadających kwalifikacje zawodowe w postaci uprawnień radcy prawnego lub adwokata.

Read More