6de3bcf44c19e6d722298ff9abe10cd7Publikujemy dla Państwa informację, która ukazała się na stronie gminaskawina.pl. W poniedziałek 1 grudnia 2014 r., odbyła się I sesja Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018. Zaprzysiężonych zostało na niej 21 radnych wybranych w listopadowych wyborach samorządowych. – Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg – wypowiedzieli zgodnie.

AKTUALIZACJA z dnia 3 grudnia 2014 r.

Na stronie gminaskawina.pl jest już dostępna relacja AUDIO z tej sesji -> KLIKNIJ TUTAJ

===

W porządku obrad znalazło się 7 punktów:

1. Otwarcie sesji.
Sesję poprowadził najstarszy radny – senior, którym w kadencji 2014-2018 został Adam Najder. Przewodniczący powitał gości, wśród których znaleźli się: poseł na sejm RP Piotr Ćwik, radni Rady Powiatu Krakowskiego Krzysztof Gębala, Arkadiusz Wrzoszczyk, komendant Komisariatu Policji w Skawinie Grzegorz Hajto, sołtysi oraz przewodniczący Zarządu Osiedli.

2. Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Skawinie.

  INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
O WYNIKACH WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 Wybory do Rady Miejskiej w Skawinie przeprowadzono w 21 okręgach wyborczych jednomandatowych, wybierano 21 radnych spośród 101 kandydatów zgłoszonych przez 7 list komitetów wyborczych. Głosowanie przeprowadzono w 25 Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Uprawnionych do głosowania – 33.945
Oddano ogółem głosów ważnych 15.053 tj. 44,34 %
Głosów nieważnych 657 tj. 4,36%


W wyniku wyborów mandat radnego do Rady Miejskiej w Skawinie otrzymali:

 1. Okręgu wyborczym Nr 1
  Grażyna KOŃ KW PIS, 4 kandydatów – 310 głosów
 2. Okręgu wyborczy Nr 2
  Anna Agata WĄSOWICZ KWW Anny Wąsowicz-Kontrast, 5 kandydatów – 265 głosów
 3. Okręgu wyborczym Nr 3
  Artur WĄTOR KWW Skawina Jutra, 7 kandydatów – 202 głosy
 4. Okręgu wyborczym Nr 4
  Ryszard MAJDZIK KWW Ryszarda Majdzika, 4 kandydatów – 249 głosów
 5. Okręgu wyborczym Nr 5
  Adam NAJDER KW Forum Mieszkańców, 5 kandydatów – 173 głosy
 6. Okręgu wyborczym Nr 6
  Eugeniusz Zbigniew ZAJĄC KW PIS, 5 kandydatów – 249 głosów
 7. Okręgu wyborczym Nr 7
  Antoni SAPAŁA KW NMNG, 7 kandydatów – 201 głosów
 8. 0kręgi wyborczym Nr 8
  Łukasz Piotr RACZKOWSKI, KW PIS – 5 kandydatów – 223 głosy
 9. Okręgu wyborczym Nr 9
  Stanisław SKUTA KW PIS, 4 kandydatów – 221 głosów
 10. Okręgu wyborczym Nr 10
  Stanisław PAC KWW Anny Wąsowicz Kontrast, 5 kandydatów -131głosów
 11. Okręgu wyborczym Nr 11
  Marek FUGIEL KW Forum Mieszkańców, 5 kandydatów – 200 głosów
 12. Okręg wyborczym Nr 12
  Karol Kazimierz KOŚCIELNY KW PIS, 5 kandydatów – 176 głosów
 13. Okręgu wyborczym Nr 13
  Norbert Andrzej RZEPISKO KW PIS, 4 kandydatów – 392 głosy
 14. Okręgu wyborczym Nr 14
  Józef Paweł NIECHAJ KW PIS, 4 kandydatów – 469 głosów
 15. Okręgu wyborczym Nr 15
  Zdzisława BAŁA KW NMNG, 4 kandydatów – 552 głosy
 16. Okręgu wyborczym Nr 16
  Witold GRABIEC KW PIS, 4 kandydatów – 384 głosy
 17. Okręgu wyborczym Nr 17
  Antoni BYLICA KW NMNG, 5 kandydatów – 577 głosów
 18. Okręgu wyborczym Nr 18
  Ewa Zofia MASŁOWSKA KW PIS, 5 kandydatów – 247 głosów
 19. Okręgu wyborczym Nr 19
  Mirosław ŚLIWA KW PIS, 5 kandydatów -198 głosów
 20. Okręgu wyborczym Nr 20
  Janina Irena RĄCZKA KW NMNG, 5 kandydatów – 489 głosów
 21. Okręgu wyborczym Nr 21
  Grzegorz Marian KLIMAS KW NMNG, 4 kandydatów – 324 głosów

Otrzymane mandaty przez komitety wyborcze:

10 – KW PIS
5 – KW NMNG
2 – KWW Anny Wąsowicz – Kontrast
2 – KW Forum Mieszkańców
1- KW Skawina Jutra
1- KW Ryszarda Majdzika

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju opublikowane zostało w Dz. U. z 24 listopada 2014 r . poz.1640.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Skawinie

/-/ Bogumiła MISTEREK


3
. Ślubowanie radnych.
Rotę ślubowania odczytał radny senior Adam Najder, nazwiska osób składających ślubowanie zaś najmłodszy radny kadencji 2014-2018 Łukasz Raczkowski.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie.
Kandydatura Witolda Grabca była jedyną zgłoszoną. W tajnym głosowaniu kandydat otrzymał: 17 głosów za, 1 przeciw oraz 2 głosy wstrzymujące się. Kandydat wyłączył się z głosowania.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skawinie.
W tajnym głosowaniu wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Skawinie zostali (w kolejności alfabetycznej):

 • Antoni Bylica (KW NMNG);
 • Ryszard Majdzik (KWW Ryszarda Majdzika);
 • Ewa Masłowska (KW PiS).

6. Oświadczenia i komunikaty.

Informacja dotycząca obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji radnego.

INFORMACJA o dietach radnych Rady Miejskie w Skawinie

Za udział w pracach Rady i jej komisjach Radni otrzymują miesięczne diety obliczane na podstawie uchwały Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Wysokość diety jest zróżnicowana w zależności od pełnionej funkcji i członkostwa w dwóch lub trzech komisjach.

Wysokość diet:

 • Przewodniczący Rady 1766,44 zł;
 • Wiceprzewodniczący Rady 1324,83 zł;
 • Przewodniczący Komisji 1214,43 zł lub 1302,75 zł (członek 3 kom.);
 • Z-ca Przewodniczącego Komisji 993,62 zł lub 1081,94 zł (członek 3 kom.);
 • Radny bez funkcji 883,22 zł lub 971,54 zł (członek 3 kom.)

7. Zamknięcie sesji.

6de3bcf44c19e6d722298ff9abe10cd7

Źródło:
Tekst: PSW / UMiG Skawina  / fot. Sławomir Trzeciak

Na I sesji nie było widać kamery przez co nie ma nagrania video z sesji.

Liczymy, że na II sesji będzie już obecna kamera a potem publikowane nagranie z sesji w internecie (BIP).

Mieszkańcy mają pełne i uzasadnione prawo wiedzieć jak głosują wybrani przez nich radni wybrani w wyborach samorządowych z ich okręgów.