Aktualności

Kontrole i mandaty w gminach za spalanie śmieci w domowych i firmowych paleniskach i piecach grzewczych

Temperatura spada, pogoda się pogarsza, a wraz z nią stan powietrza. Jesienią i zimą powstaje trujący smog, a w piecach zostają ślady czym mieszkańcy miast i wsi palą w swoich oraz firmowych piecach. Służby takie jak straż gminna, policja, straż graniczna a nawet straż…
Więcej >>
Aktualności

Zaznacz na mapie, jeśli widzisz zagrożenie – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania misji Policji jaką jest jej służebna rola wobec społeczeństwa jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 14 września 2016 roku została uruchomiona w naszym województwie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”. Tym samym…
Więcej >>
Aktualności

Dożynki Powiatu Krakowskiego i Gminy Skawina 2016 w Radziszowie

Starosta Powiatu Krakowskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Rada Sołecka Radziszowa oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie mają zaszczyt zaprosić na XVIII Dożynki Powiatu Krakowskiego i Dożynki Gminy Skawina 2016, które odbędą się dziś, tj. 27 sierpnia 2016 r.…
Więcej >>
Aktualności

Policja ostrzega: grupa przestępcza okrada starsze osoby podając się za pracowników opieki społecznej

Co pewien czas policjanci przyjmują zawiadomienia o przestępstwach, które mogą wskazywać na pojawienie się grupy przestępczej w powiecie krakowskim, a łączy takie zdarzenia, między innymi, podobny sposób działania sprawców. Pośród tych przestępstw często występują oszustwa lub kradzieże. W wielu przypadkach…
Więcej >>
Aktualności

Posłanka Borowska: żaden z samorządów nie opracował powiatowego i gminnych programów zwiększania lesistości

Podstawowym dokumentem rządowym regulującym kwestię lasów jako ochrony przed smogiem jest Krajowy Program Zwiększania Lesistości (KPZL). Zapisano w nim, że priorytetem powinny być zalesienia na obszarach spełniających poniższe warunki: - lesistość niższa niż średnia dla kraju (ok. 30%), - sąsiedztwo dużych aglomeracji lub…
Więcej >>
Aktualności

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Krakowskim w 2016 roku

Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2016 roku Powiat Krakowski będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana będzie w 11 punktach usytuowanych na terenie powiatu krakowskiego. Szczegółowe informacje…
Więcej >>
Aktualności

Usterka nr 23 – odpowiedź Urzędu w sprawie wadliwej sygnalizacji świetlnej na ul. Korabnickiej / Popiełuszki

Dnia 13 października 2015 r. przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy Skawina zgłoszoną do naszej redakcji Usterkę nr 23. Nasz czytelnik, Pan Rafał zgłosił przez facebookową stronę „InfoSkawiny” zgłoszenie dotyczące „wadliwego działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Korabnickiej i Popiełuszki w Skawinie”. Pisaliśmy o…
Więcej >>
Aktualności

Wolność prasy / mediów

Wolność prasy została zagwarantowana przez ustawodawstwo Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy krajowe. W artykule 14 Konstytucji RP zapisano, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”. Dokumentem regulującym działalność wydawnictw jest…
Więcej >>
Aktualności

Powstanie Lokalny Program Rewitalizacji oraz Plany Odnowy Miejscowości

fot. We wtorek, 8 września 2015 r., podpisana została umowa pomiędzy Gminą Skawina a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (FDRL MISTiA) dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawina oraz aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości dla 16 sołectw Gminy…
Więcej >>