Zapis VIDEO z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 8 sierpnia 2016 r. (ZDJĘCIA)

Jako redakcja nagraliśmy na VIDEO wczorajsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Tematyka posiedzenia to przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 30 czerwca 2016 r., zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina w 2015 r. oraz sprawami sądowymi, w których Gmina jest stroną – kontynuacja, zapoznanie się … Continue reading "Zapis VIDEO z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 8 sierpnia 2016 r. (ZDJĘCIA)"

Read More

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – sierpień 2016 r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na miesiąc sierpień 2016 r. wraz z tematyką posiedzeń. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze nie tak dawno nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w … Continue reading "Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – sierpień 2016 r."

Read More

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – lipiec 2016 r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na miesiąc lipiec 2016 r. wraz z tematyką posiedzeń. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze do niedawna nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w … Continue reading "Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – lipiec 2016 r."

Read More

XX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 22 czerwca 2016 r. (VIDEO)

22 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, przy ul. Spacerowej 4, odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni a także materiał VIDEO. Na sesji radni pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie udzielenia absolutorium dla … Continue reading "XX sesja Rady Miejskiej w Skawinie 22 czerwca 2016 r. (VIDEO)"

Read More

Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – czerwiec 2016 r.

Przedstawiamy Państwu harmonogram posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej na miesiąc czerwiec 2016 r. Harmonogramy posiedzeń komisji publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jeszcze do niedawna nie posiadały tematyki spotkań komisji. Po zwracaniu przez nas oraz jednego z mieszkańców uwagi na ten problem, takie dane są również publikowane w BIP, dlatego zachęcamy do udziału w komisjach, które Państwa szczególnie … Continue reading "Harmonogram posiedzeń komisji Rady Miejskiej – czerwiec 2016 r."

Read More

Tylko jeden radny w Skawinie nie podał mieszkańcom telefonu, maila ani miejsca pełnienia dyżuru

Pan Adam Najder, radny Rady Miejskiej w Skawinie jako jedyny spośród 21 radnych nie udostępnił telefonu kontaktowego, e-maila, miejsca ani terminów pełnienia przez siebie dyżurów dla mieszkańców. Pozostali radni przekazali telefony, adresy mailowe, miejsca i terminy pełnienia dyżurów. Ale nie nastąpiło to tak od razu. Zacznijmy od początku. 

Read More

Oświadczenia majątkowe w Gminie Skawina (AKTUALIZACJA)

Oświadczenia majątkowe regularnie (raz w roku oraz po zdobyciu mandatu czy dostaniu pracy w urzędzie) składają wybrane osoby. Obowiązkowo majątki i dochody ujawniają radni oraz: burmistrz, skarbnik i sekretarz. A także wszyscy dyrektorzy gminnych instytucji. Ale już nie wszyscy urzędnicy. Oświadczenia muszą składać ci, którzy podejmują osobiście decyzje finansowe. W ostatnim czasie ukazały się (lub dokonano aktualizacji) w Biuletynie … Continue reading "Oświadczenia majątkowe w Gminie Skawina (AKTUALIZACJA)"

Read More

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 marca 2016 r. (VIDEO)

23 marca 2016 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gubałówka”, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni. Na sesji pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, powołania Skawińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, w … Continue reading "XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 23 marca 2016 r. (VIDEO)"

Read More

XVI sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (VIDEO)

24 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedowali wybrani przez Was radni. Na sesji pochylali się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Skawina, w sprawie … Continue reading "XVI sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (VIDEO)"

Read More

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

24 lutego 2016 r. o godz.9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbędzie się XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla … Continue reading "Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 24 lutego 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

„Jesteśmy za jawnością, ale nie na koszt gminy”, czyli jak odrzucono petycję o nagrywanie na VIDEO komisji radnych

27 stycznia 2016 roku na XV sesji Rady Miejskiej w Skawinie radni rozpatrywali naszą petycję. Dotyczyła ona wprowadzenia audiowizualnej rejestracji (na VIDEO) przebiegu obrad komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie przez odpowiednich pracowników oraz udostępnianie ich zapisu na stronie BIP i/lub stronie internetowej www.gminaskawina.pl. Niestety, po ponad godzinnej, momentami dość burzliwej, dyskusji nad petycją, pomysł nasz został … Continue reading "„Jesteśmy za jawnością, ale nie na koszt gminy”, czyli jak odrzucono petycję o nagrywanie na VIDEO komisji radnych"

Read More

Posiedzenia komisji radnych RM w Skawinie w lutym 2016 r.

Publikujemy dla Państwa terminy posiedzeń komisji radnych Rady Miejskiej w Skawinie w lutym 2016. Przypominamy, że każdy mieszkaniec/obywatel może wziąć udział w posiedzeniach komisji radnych, zobaczyć jak pracują wybrani przez nich radni, ponadto mogą dokonywać rejestracji audio i video. Protokoły z odbytych posiedzeń komisji dzięki podjętym przez nas działaniom, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy … Continue reading "Posiedzenia komisji radnych RM w Skawinie w lutym 2016 r."

Read More

XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 27 stycznia 2016 r. (VIDEO)

27 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7, odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy Państwu porządek obrad. Znalazły się w nim m.in.: uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu komisji ds. stypendiów … Continue reading "XV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 27 stycznia 2016 r. (VIDEO)"

Read More