Aktualności

List Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Skawinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 (remont chodnika)

Publikujemy na naszych łamach przesłany do redakcji list Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w Skawinie przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. Nadesłany tekst dotyczy kwestii ewentualnego remontu zniszczonego chodnika, w którym udział finansowy zakupu materiałów miałaby ponieść w części wspólnota. List prezentujemy w całości, w…
Więcej >>
Aktualności

[Obwodnica Skawiny] Cztery firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Skawiny i ul. Krakowskiej w Skawinie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała o czterech złożonych ofertach firm w przetargu na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Przebudowa skrzyżowania obwodnicy Skawiny oraz drogi krajowej nr 44 (ul. Krakowska) w Skawinie". Przedmiot zamówienia ma zostać zakończony…
Więcej >>
Aktualności

Zamknięcie mostu nad Kanałem Łączańskim – Facimiech

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, w związku z realizacją zadania: „Przebudowa dwóch mostów na Kanale Łączańskim” informuje:  od 3 listopada 2015 r. na ok. 1,5 miesiąca nastąpi zamknięcie mostu nad Kanałem Łączańskim w ciągu drogi gminnej nr 601011K w Facimiechu. …
Więcej >>
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu w Rzozowie w związku z rozbudową skrzyżowania

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Skawina, w związku z prowadzeniem rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 z drogą powiatową nr 1939K w miejscowości Rzozów, nastąpi zmiana organizacji ruchu oraz utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów wzdłuż w/w…
Więcej >>
Aktualności

Zamknięcie mostu nad kanałem Łączańskim w Zelczynie (droga Ochodza – Skawina)

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie uprzejmie informuje o przewidywanych utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z przebudową mostu nad kanałem Łączańskim w m. Zelczyna w ciągu drogi powiatowej nr 2178K Ochodza - Skawina. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Komunikat Mota-Engil – Tymczasowa organizacja ruchu na obwodnicy Krakowa

Mota-Engil informuje, że w poniedziałek 15 czerwca 2015 roku, w związku z przeprowadzanym remontem południowej obwodnicy Krakowa pomiędzy ul. Kąpielową (WD-17), a węzłem Kraków Wieliczka, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Zmiana organizacji ruchu na obwodnicy Krakowa A4 związana z remontem

Dziś, tj. 9 czerwca 2015 r. zmianie uległa organizacja ruchu na odcinku autostrady A4 od wiaduktu w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie do węzła Kraków Wieliczka. Zmiana spowodowana jest pracami przygotowawczymi do remontu nawierzchni na tym odcinku. Sam remont rozpocznie się…
Więcej >>
Aktualności

Tymczasowa organizacja ruchu na obwodnicy Krakowa

Wykonawca robót, Mota-Engil Central Europe przekazuje informację: "Uprzejmie informujemy, że we wtorek 9 czerwca 2015 roku, w związku z przeprowadzanym remontem, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku południowej obwodnicy Krakowa  pomiędzy ulicą Kąpielową (WD-17), a węzłem Kraków Wieliczka. Zmiana w…
Więcej >>
12