XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 20 grudnia 2017 r. (VIDEO)

20 grudnia listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 (drugie czytanie), przyjęcia WPF (drugie czytanie), w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego … Continue reading "XXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie dnia 20 grudnia 2017 r. (VIDEO)"

Read More

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 20 grudnia 2017 R. (PROJEKTY UCHWAŁ)

20 grudnia listopada 2017 r. o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 (drugie czytanie), przyjęcia WPF (drugie czytanie), w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z … Continue reading "XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 20 grudnia 2017 R. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

Zebranie wiejskie w Jaśkowicach 8 września 2017 r. (ZDJĘCIA / VIDEO)

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją video z zebrania wiejskiego w Jaśkowicach, które odbyło się w dnia 8 września 2017 r. w Domu Ludowym. Przedmiotem zebrania było przede wszystkim uchwalenie budżetu sołectwa na rok 2017, ale również sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności, podjęto również uchwały dotyczące m.in. wprowadzenia nazewnictwa ulic w sołectwie czy określono sposób … Continue reading "Zebranie wiejskie w Jaśkowicach 8 września 2017 r. (ZDJĘCIA / VIDEO)"

Read More

XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 21 czerwca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

21 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących … Continue reading "XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 21 czerwca 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 maja 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

31 maja 2017 r. o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad uchwałami w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2016 rok, przejęcia … Continue reading "XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 31 maja 2017 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 22 lutego 2017 r. (VIDEO)

22 lutego 2017 r., o godz. 9:00 w Pałacyku „Sokół” odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. nad uchwałami w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, … Continue reading "XXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 22 lutego 2017 r. (VIDEO)"

Read More

XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)

25 stycznia 2017 r., o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni pochylali się m.in. pisemną informacją z realizacji uchwał podjętych na sesjach w IV kwartale 2016 r., uchwałą w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. … Continue reading "XXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie z 25 stycznia 2017 r. (VIDEO)"

Read More

Protokół nr 1/2017 z zebrania mieszkańców osiedla nr 5 „Korabniki” z dnia 18 stycznia 2017 r.

Przedstawiamy Państwu nadesłany do nas przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla Korabniki Antoniego Holika i umieszczony następnie w BIP Gminy Skawina Protokół  nr 1/2017 z zebrania mieszkańców osiedla nr 5 „Korabniki” z dnia 18.01.2017 r.  wraz z uchwałą zebrania. W zebraniu uczestniczyło 75 mieszkańców. Niestety list obecności nie opublikowano w BIP z nieznanych nam przyczyn. Każdy z … Continue reading "Protokół nr 1/2017 z zebrania mieszkańców osiedla nr 5 „Korabniki” z dnia 18 stycznia 2017 r."

Read More

XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 28 grudnia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)

28 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w  sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. Uchwałą budżetową Miasta i Gminy Skawina na rok 2017 – drugie czytanie, uchwałą w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych … Continue reading "XXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 28 grudnia 2016 roku (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (PROJEKTY UCHWAŁ)

28 września 2016 r.o godz.9.00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 7 odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Projekty uchwał znajdują się w załącznikach poniżej. Radni będą pochylać się m.in. nad informacją Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy protokołów kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina w 2015 r. oraz … Continue reading "XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Dnia 23 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4 odbędzie się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał, które procedować będą wybrani przez Was radni. Na sesji będą pochylać się m.in. nad projektami uchwał: w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania … Continue reading "Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 23 marca 2016 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More

XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 listopada 2015 r. (VIDEO)

25 listopada o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in.: uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie  przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na … Continue reading "XIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie 25 listopada 2015 r. (VIDEO)"

Read More

XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 września 2015 r. (VIDEO)

30 września 2015 r. w sali remizy OSP w Krzęcinie, odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2017 będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Zapraszamy … Continue reading "XI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 30 września 2015 r. (VIDEO)"

Read More

X Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 26 sierpnia 2015 r. (VIDEO)

Dnia 26 sierpnia 2015 r., w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się X zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. (zgodnie z naszym wcześniejszym artykułem: X sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 26 sierpnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ) uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego na terenie Gminy Skawina w roku 2016, … Continue reading "X Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 26 sierpnia 2015 r. (VIDEO)"

Read More

IX Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 8 lipca 2015 r. (VIDEO)

Dnia 8 lipca 2015 r., w Pałacyku Sokół w Parku Miejskim w Skawinie, odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się m.in. (zgodnie z wcześniejszym artykułem: IX sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 8 lipca 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ) uchwała w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Skawina … Continue reading "IX Sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 8 lipca 2015 r. (VIDEO)"

Read More

Zebranie wiejskie w Jaśkowicach w dniu 30 czerwca 2015 r. (VIDEO i ZDJĘCIA)

Dnia 30 czerwca 2015 r. w Jaśkowicach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym oprócz mieszkańców w liczbie 75 osób (w tym sołtysa i członków rady sołeckiej), gościnnie obecni byli również Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz radne Rady Miejskiej w Skawinie Ewa Masłowska i Anna Wąsowicz. Na stronie sołectwa jaskowice.pl ukazały się już uchwały i inne … Continue reading "Zebranie wiejskie w Jaśkowicach w dniu 30 czerwca 2015 r. (VIDEO i ZDJĘCIA)"

Read More

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 29 kwietnia 2015 r. (VIDEO)

Dnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  W porządku obrad znalazły się m.in. (zgodnie z tym, co pisaliśmy tutaj: VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)): uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania … Continue reading "VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie – 29 kwietnia 2015 r. (VIDEO)"

Read More

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)

Przedstawiamy porządek obrad wraz z projektami uchwał na VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 29 kwietnia 2015 r. (środa) o godz.9:00 w sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie. W porządku obrad znajduje się m.in. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie, Muzeum Regionalnego w Skawinie, udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży … Continue reading "VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 29 kwietnia 2015 r. (PROJEKTY UCHWAŁ)"

Read More