Aktualności

Wykaz pracowników Urzędu udostępniony w BIP po decyzji SKO: stanowisko służbowe, adres e-mail, nr pokoju, nr telefonu, wydział, w którym pracuje

Przedstawiamy Państwu aktualną listę pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina z nazwami wydziałów, referatów, stanowisk służbowych, pokoi, w których pracują, służbowymi adresami e-mail i numerami telefonów. O wykaz ten poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 26 czerwca 2016 r. Ale dopiero teraz został on…
Więcej >>
Aktualności

Wszystkie umowy Urzędu Miasta i Gminy Skawina (za 2016 rok) opublikowane w urzędowym BIPie

Zapraszamy Czytelników do lektury wykazu umów, jakie Urząd Miasta i Gminy Skawina zawarł w tym roku (do dnia 29 lipca 2016 r.). W wykazie tym widnieje nr umowy, data zawarcia, czego umowa dotyczy, z kim jest zawarta (firma/osoba fizyczna), na…
Więcej >>
Aktualności

Jawne nagrody urzędników w Rybniku. W Gminie Skawina – wciąż nie

To, co jest niemożliwe do ujawnienia w Gminie Skawina, bez problemu możliwe jest w Rybniku. Prezydent Rybnika udostępnił właśnie listę nagrodzonych w roku 2015 pracowników wraz z podaniem kwot oraz uzasadnienia dla przyznania tych nagród. Wydaje się, że ten włodarz jest…
Więcej >>
Aktualności

Burmistrz Skawiny zdecydował o ujawnieniu nagród dla wszystkich pracowników Urzędu

Pamiętacie Państwo sprawę nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, o której pisaliśmy rok temu (vide: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)). Wówczas Burmistrz upublicznił imiona, nazwiska, kwoty nagród i nietypowe ich uzasadnienia, ale tylko dla niewielkiej części pracowników urzędu,…
Więcej >>
Aktualności

Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabory na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury i Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji.…
Więcej >>
Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Pawła Kolasy odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników Urzędu. Treść naszego wniosku wraz z argumentami za jawnością nagród dla…
Więcej >>
Aktualności

Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia…
Więcej >>
Aktualności

23 lutego 2015 r. – „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

W najbliższy poniedziałek, 23 lutego 2015 r., w związku z przypadającym w niedzielę Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbędzie się dyżur specjalistów, w trakcie którego udzielane będą porady o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom…
Więcej >>
Aktualności

Relacja ze spotkania o dostępie do informacji publicznej w Skawinie (ZDJĘCIA)

Dnia 8 stycznia 2015 r. o godzinie 17:30 w "MultiCentrum" - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie - odbyło się zapowiadane w grudniu 2014 roku spotkanie o dostępie do informacji publicznej. Organizatorami spotkania były portal informacyjny "InfoSkawina" i stowarzyszenie Sieć…
Więcej >>
Aktualności

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Dnia 26 listopada 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Zarządzeniem nr 234/2014 wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Regulamin wraz z innymi dokumentami ( schemat, wykaz jednostek) stanowią załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Publikacja tego dokumentu w…
Więcej >>
12