Aktualności

Jawne nagrody urzędników w Rybniku. W Gminie Skawina – wciąż nie

To, co jest niemożliwe do ujawnienia w Gminie Skawina, bez problemu możliwe jest w Rybniku. Prezydent Rybnika udostępnił właśnie listę nagrodzonych w roku 2015 pracowników wraz z podaniem kwot oraz uzasadnienia dla przyznania tych nagród. Wydaje się, że ten włodarz jest…
Więcej >>
Aktualności

Burmistrz Skawiny zdecydował o ujawnieniu nagród dla wszystkich pracowników Urzędu

Pamiętacie Państwo sprawę nagród przyznanych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, o której pisaliśmy rok temu (vide: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA)). Wówczas Burmistrz upublicznił imiona, nazwiska, kwoty nagród i nietypowe ich uzasadnienia, ale tylko dla niewielkiej części pracowników urzędu,…
Więcej >>
Aktualności

Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabory na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Podinspektora w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Kultury i Inspektora w Wydziale Mienia i Geodezji.…
Więcej >>
Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze - inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26 listopada 2015 r. Szczegóły konkursu podajemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>
Aktualności

Odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Pawła Kolasy odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników Urzędu. Treść naszego wniosku wraz z argumentami za jawnością nagród dla…
Więcej >>
Aktualności

Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Nabór na to stanowisko ogłoszony był w BIP Gminy Skawina dnia…
Więcej >>
Aktualności

23 lutego 2015 r. – „Dzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”

W najbliższy poniedziałek, 23 lutego 2015 r., w związku z przypadającym w niedzielę Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbędzie się dyżur specjalistów, w trakcie którego udzielane będą porady o uprawnieniach przysługującym osobom pokrzywdzonym oraz ofiarom…
Więcej >>
Aktualności

Relacja ze spotkania o dostępie do informacji publicznej w Skawinie (ZDJĘCIA)

Dnia 8 stycznia 2015 r. o godzinie 17:30 w "MultiCentrum" - filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie - odbyło się zapowiadane w grudniu 2014 roku spotkanie o dostępie do informacji publicznej. Organizatorami spotkania były portal informacyjny "InfoSkawina" i stowarzyszenie Sieć…
Więcej >>
Aktualności

Nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie

Dnia 26 listopada 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Zarządzeniem nr 234/2014 wprowadził nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Skawina. Regulamin wraz z innymi dokumentami ( schemat, wykaz jednostek) stanowią załączniki do przedmiotowego Zarządzenia. Publikacja tego dokumentu w…
Więcej >>
Aktualności

Odpowiedź UMiG Skawina na zgłoszoną Usterkę nr 9 (zniszczony chodnik na Tynieckiej)

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Skawina na zgłoszoną przez jednego z czytelników w ramach serwisu usterkowego gminy Skawina "Usterki w gminie Skawina" usterkę nr 9 - dotyczącą zniszczonego chodnika na ul. Tynieckiej. O problemie tym pisaliśmy…
Więcej >>
Aktualności

Usterka nr 2 – odpowiedź Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Nie da się. Po pół roku od zgłoszenia usterki wiadomo już, że dodatkowego oświetlenia na wale wzdłuż istniejącego ciągu pieszego łączącego zejście z mostu od ul. Mickiewicza do ul. Browarnej nie będzie. Tak wynika z treści pisma otrzymanego przez Urząd…
Więcej >>
Aktualności

Zapis AUDIO z XLIV sesji Rady Miejskiej w Skawinie w dniu 18 czerwca 2014 r.

Przedstawiamy Państwu zapis audio XLIV Sesji Rady Miejskiej w Skawinie, która odbyła się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz.  w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Ratusz) na I. piętrze. Nagranie to zostało właśnie udostępnione na gminnej…
Więcej >>
Aktualności

Wczoraj odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące budowy dalszych części obwodnicy w Skawinie (ZDJĘCIA / AUDIO)

W związku z opracowaniem projektu pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 953”, 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00, w kinie „Piast”, przy ul. Węgierskiej 3 w Skawinie, odbyło się spotkanie…
Więcej >>
Aktualności

Czekając na udostępnienie przez Urząd Miasta i Gminy Skawina rejestrów umów z kwotami …

Jak pisaliśmy dnia 16 lutego 2014 r. w artykule Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina! Burmistrz Miasta i Gminy Skawina udostępnił rejestry umów za rok 2012 i rok 2013 (zawierane przez UMiG…
Więcej >>
Aktualności

Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina!

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionym przez Urząd Miasta i Gminy Skawina Centralnym Rejestrem Umów zawartych przez Gminę Skawina w roku 2012 oraz w roku 2013. O utworzenie oraz udostępnienie rejestrów umów redakcja portalu "InfoSkawina" wystąpiła do Burmistrza Miasta i…
Więcej >>
Aktualności

Utrudnienia w ruchu przy ul. Tynieckiej do końca stycznia 2014 roku

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina informuje, że ze względu na prowadzone roboty budowlane obwodnicy Skawiny, związane z przebudową skrzyżowania z ul. Tyniecką - na odcinku od drogi technologicznej z płyt do ul. Skawińskiej - wystąpią…
Więcej >>
Aktualności

Wyłożenie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje w tym zakresie publikujemy poniżej. (więcej…)
Więcej >>