Aktualności

Konkursy na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej nabory na trzy stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina: Podinspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Podinspektora w...
Więcej >>
Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia...
Więcej >>
Aktualności

Nabór stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Aplikacje można składać do dnia 26...
Więcej >>
Aktualności

Odpowiedź Burmistrza w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

Szanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pana Pawła Kolasy odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników...
Więcej >>
Aktualności

Protokół z naboru na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina opublikowano informację (protokół) z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Zespole ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie....
Więcej >>
Aktualności

Odpowiedź UMiG Skawina na zgłoszoną Usterkę nr 9 (zniszczony chodnik na Tynieckiej)

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy odpowiedź Urzędu Miasta i Gminy Skawina na zgłoszoną przez jednego z czytelników w ramach serwisu usterkowego gminy Skawina „Usterki w gminie Skawina” usterkę nr 9...
Więcej >>
Aktualności

Usterka nr 2 – odpowiedź Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Nie da się. Po pół roku od zgłoszenia usterki wiadomo już, że dodatkowego oświetlenia na wale wzdłuż istniejącego ciągu pieszego łączącego zejście z mostu od ul. Mickiewicza do ul....
Więcej >>
Aktualności

Wczoraj odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące budowy dalszych części obwodnicy w Skawinie (ZDJĘCIA / AUDIO)

W związku z opracowaniem projektu pn.: „Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do drogi wojewódzkiej nr 953”, 29 kwietnia 2014 r. o godz. 16:00, w...
Więcej >>
Aktualności

Czekając na udostępnienie przez Urząd Miasta i Gminy Skawina rejestrów umów z kwotami …

Jak pisaliśmy dnia 16 lutego 2014 r. w artykule Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina! Burmistrz Miasta i Gminy Skawina udostępnił...
Więcej >>
Aktualności

Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina!

Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionym przez Urząd Miasta i Gminy Skawina Centralnym Rejestrem Umów zawartych przez Gminę Skawina w roku 2012 oraz w roku 2013. O utworzenie oraz...
Więcej >>
Aktualności

Wyłożenie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wszelkie szczegółowe informacje...
Więcej >>