Wynagrodzenie burmistrza i jego zastępców, skarbnika, sekretarza oraz kierowników wydziałów i biur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie

Korzystając z przysługującego nam (także Tobie Drogi Czytelniku) prawa do informacji, postanowiliśmy zapytać Urząd Miasta i Gminy w Skawinie o wysokość wynagrodzeń brutto za miesiąc grudzień 2017 r. burmistrza, wiceburmistrzów, skarbnika oraz sekretarza, a także każdego z kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w tym pełnomocników. Poprosiliśmy jednocześnie o sprecyzowanie w odpowiedzi imion, nazwisk, stanowisk służbowych (w tym wydział, biuro, USC, ABI, audytor wewnętrzny, itd.) oraz samej kwoty. W pierwszej odpowiedzi Burmistrz nie chciał ujawnić wszystkich informacji publicznych, a tylko część, więc co do pozostałych osób wydał decyzję odmowną.

I. Wniosek skierowany do Urzędu dnia 7 stycznia 2018 r. brzmiał dokładnie:

Szanowni Państwo

W związku z brakiem przedmiotowych informacji w BIP Gminy Skawina, wnioskuję o przekazanie na adres e-mail {…} informacji publicznej w zakresie:

– wysokość wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. burmistrza, wiceburmistrzów, skarbnika oraz sekretarza, a także każdego z kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w tym pełnomocników. Proszę wskazać imię i nazwisko, stanowisko służbowe (w tym wydział, biuro, USC, ABI, audytor wewnętrzny, itd.) oraz kwotę.

II. W odpowiedzi Urząd Miasta i Gminy w Skawinie 18 stycznia 2018 r. przesłał odpowiedź na e-mail:

 

III. Z niewiadomych nam przyczyn, Burmistrz uznał kierowników/pełnomocników w Urzędzie za osoby nie pełniące funkcji publicznych (czyli de facto miały by one tylko pełnić funkcje usługowo-techniczne, niczym osoby sprzątające, konserwatorzy, kierowcy czy palacze?).

Wydał w tym celu decyzję odmowną, od której możemy się w ciągu 14 dni odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Sprawy nie odpuszczamy, będziemy się odwoływać, gdyż jak wskazują wyroki sądowe (NSA / WSA) oraz komentarze prawników, pracownicy Urzędu kierujący określonymi działami/referatami to osoby pełniące funkcje publiczne. Tylko szkoda, że Burmistrz uważa inaczej.

Z decyzją odmowną Burmistrza można zapoznać się TUTAJ lub poniżej

AKTUALIZACJA [26 stycznia 2018 r.]:

Odwołaliśmy się od tej decyzji do SKO w Krakowie (za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina). Treść odwołania: KLIKNIJ TUTAJ

Teraz czekamy na przekazanie odwołania do krakowskiego SKO (i ewentualne odniesienie się Burmistrza do naszego odwołania), a następnie już samą decyzję SKO.

O dalszym ciągu sprawy poinformujemy w tym artykule.

IV. Jednocześnie po otrzymaniu informacji oraz decyzji odmownej w celu upewnienia się dopytaliśmy Burmistrza, czy to wskazane wyżej wynagrodzenie za grudzień 2017 r. jest pełne w tym sensie, że zawiera w sobie dodatki funkcyjne, stażowe i inne? 

Gdyby nie, to poprosiliśmy o wskazanie również tych danych (ich wysokości) oraz przyporządkowanych do konkretnych osób.

Również w przypadku osób, co do których wydano decyzję odmowną, zaznaczyliśmy, że sprawa dotyczy pełnego wynagrodzenia za grudzień 2017 zatem poprosiliśmy o podanie i w tym przypadku wysokości tych dodatków (jeśli dotyczy).
 
V. AKTUALIZACJA (20 lutego 2018 r.):
 
1 lutego 2018 r. nadeszła odpowiedź na nasze pytanie:
 
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 21.01.2018 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.  
 
 

1 response to "Wynagrodzenie burmistrza i jego zastępców, skarbnika, sekretarza oraz kierowników wydziałów i biur w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie"

  1. By: czytelnik Posted: 21 stycznia 2018

    To przyjdzie nam poczekać na rozstrzygnięcia sądowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *