W związku z przystąpieniem do prac związanych z rozbiórką starego i budową nowego mostu w miejscowości Krzywaczka, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka-Skawina, począwszy od dnia 21 lipca 2017 roku (jutro) od godziny 8:00 ruch na moście zostanie zamknięty, przy utrzymaniu ruchu pieszych. Termin budowy nowego mostu to 31 października 2017 r. (SIWZ).

Zgodnie z dokumentacją przetargową, przedmiotem zamówienia jest Budowa obiektu mostowego na potoku Głogoczówka w Krzywaczce, w ciągu drogi powiatowej nr 1940K relacji Krzywaczka – Skawina z rozbiórką istniejącego mostu.

Zakres robót obejmuje:

• rozbiórkę istniejącego mostu usytuowanego w km 1+026 drogi powiatowej nr 1940K oraz w km 0+303 potoku Głogoczówka

• budowę nowego mostu drogowego w km 1+026 drogi powiatowej nr 1940K oraz w km 0+303 potoku Głogoczowka – w miejscu obiektu przeznaczonego do wyburzenia,

• przebudowę dojazdów do mostu, która obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1940K od km 0+974.69 do km 1+002.75 oraz odcinek drogi powiatowej nr 1940K od km 1+049.25 do km 1+098.35,

• przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia obejmującą rozbiórkę odcinka podwieszonego do konstrukcji istniejącego mostu oraz wykonanie przejścia po dnem potoku Głogoczówka powyżej projektowanej przeprawy mostowej, w km 0+313 3.

Planowana nośność nowego mostu to 40 ton.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot (ST).

Link poniżej.

PLANOWANA TRASA OBJAZDU:

Dokumentacja techniczna:

Źródło:
http://zdpk.krakow.pl/zdpk/

Dokumentacja techniczna (SIWZ) – TUTAJ