ABW w filmie uświadamia jak zachować się w przypadku zagrożenia terrorystycznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rusza właśnie z nową kampanią zatytułowaną „4U”, uświadamiającą, jak reagować na zagrożenia terrorystyczne. Jej inicjatorem jest Centrum Prewencji Terrorystycznej (CPT) ABW, które przygotowało specjalną, nowocześnie skonstruowaną stronę internetową. To właśnie na niej zamieszczone zostały zarówno specjalnie zrealizowane materiały wideo, animacje, jak i kluczowe informacje dotyczące tego jak należy się zachować w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. CPT ABW podkreśla bowiem, że „każdy może być świadkiem takich wydarzeń. Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicą”.

Osią inicjatywy 4U (UWAŻAJ, UCIEKAJ, UKRYJ SIĘ, UDAREMNIJ ATAK) jest zbudowanie świadomości skupienia uwagi na anomaliach, szczególnie dotyczących zdarzeń oraz zachowań ludzi znajdujących się wokół. ABW podkreśla, że kluczowe informacje należy zgłaszać, jeszcze przed wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia. 

W głównym materiale filmowym akcji zaprezentowano inscenizowane zdarzenie terrorystyczne, które ma miejsce w sali kinowej – gdzie z jednej strony, pojawia się zagrożenie wybuchem materiału ukrytego w plecaku, z drugiej późniejszy atak napastnika uzbrojonego w karabin szturmowy.

Akcja ma również dedykowany kanał na YouTube, który docelowo ma zapewne być jednym ze sposobów na dotarcie do jak najszerszego odbiorcy. Można tylko liczyć, że podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.

W opublikowanych materiałach (wszystkie dostępne są na oficjalnej stronie akcji) pojawia się także przykład najlepszych form ukrycia się w przypadku braku możliwości opuszczenia zagrożonego rejonu. Co więcej, istotne jest, że CPT ABW podkreśla, że jeżeli ucieczka jest niemożliwa, a konfrontacja z napastnikiem jest nieunikniona, człowiek ma prawo się bronić. Służyć ma temu przekaz dynamiczny – animacje oraz towarzyszący im tekst.

___
Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrażanie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”.

Czym jest kampania 4U ?

  • Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego
  • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli

Pierwsze sekundy – to one są kluczowe w momencie zagrożenia

Każdy może być świadkiem takich wydarzeń

Bez względu na miejsce, w którym jesteś – w kraju czy za granicą

Właściwa reakcja – zgodna z zasadą postępowania w 4 krokach (4U!) może uratować życie

kreska

uwaważaj

Zwracaj uwagę na nienaturalne zdarzenia i zachowania osób. Nigdy nie bądź obojętny.
Uważaj! Informacje o zagrożeniu przekazuj na numer alarmowy 112.

kreska2

uciekaj

Jeśli usłyszysz wybuch lub strzały – nie podchodź!
Jeśli możesz – uciekaj!
Nie wracaj na miejsce zdarzenia.
Informuj mijane osoby o zagrożeniu.

kreska3

ukryj się

Jeśli ucieczka nie jest możliwa lub jest zbyt niebezpieczna, ukryj się!
Zabarykaduj pomieszczenie, wycisz telefon i odsuń się od okien i drzwi.

kreska3

uwaważaj

Jeśli nie możesz się ukryć ani uciec – udaremnij atak!
Działaj przez zaskoczenie i we współpracy z innymi osobami.

Pamiętaj!

W sytuacji zagrożenia telefon służy do wezwania pomocy, nie do rejestracji zdarzeń.
Nie rób zdjęć, nie nagrywaj filmów!

Pamiętaj!

W pierwszych sekundach i minutach podczas zdarzenia o charakterze
terrorystycznym to TY jesteś odpowiedzialny za siebie i swoich bliskich!
Bądź uważny, działaj zdecydowanie i chroń swoje życie.

Kampania została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

Źródło: ABW / http://administracja.sgh.waw.pl/pl/SSPOiOIN/oib/Documents/terroryzm_org.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *