Ankieterzy przeprowadzają Kompleksowe Badania Ruchu

ruch_samochódAktualnie na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, rozpoczyna się V edycja Kompleksowych Badań Ruchu (KBR). Obejmą one swoim zasięgiem Krakowski Obszar Metropolitarny, w skład którego wchodzi miasto Kraków oraz 33 gminy strefy podmiejskiej Krakowa. Zapraszamy do udziału w ankiecie!

Kompleksowe Badania Ruchu przeprowadzane są na terenie Krakowa od 1975r., a w strefie podmiejskiej od 2007r. i stanowią systematycznie realizowany zespół badań społecznych i pomiarów ruchu.

Ostatnie Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie przeprowadzone zostały w 2003r. Wynikiem badań będzie obraz ruchu pojazdów i pieszych wraz z gruntownym opisem zachowań komunikacyjnych mieszkańców badanego obszaru. Rezultaty posłużą też do opracowania narzędzia analityczno-planistycznego, tj. modelu ruchu funkcjonującego systemu transportowego.

Ankieterzy przeprowadzą wywiady z osobami powyżej 6. roku życia w 6000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu Krakowa oraz w 1000 losowo wybranych gospodarstwach domowych z terenu strefy podmiejskiej.

Pytania dotyczyć będą m. in.: liczby osób i samochodów przypadających na jedno gospodarstwo domowe, wskaźnika ruchliwości, preferencji w wyborze środka transportu i odnosić się będą do podróży realizowanych w dniu poprzedzającym badanie. Ponadto respondenci zapytani zostaną o motywy rezygnacji z podróży do centrum Krakowa samochodem osobowym.

Wywiady w gospodarstwach domowych prowadzone będą w listopadzie 2013r., w każdą środę, czwartek i piątek, w godzinach od 16:00 do 21:00. W wyjątkowych sytuacjach ankieterzy będą ankietowali respondentów również w soboty, w godzinach od 10:00 do 21:00.

Badania będą prowadzone przez ankieterów firmy PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Junaków 2, która realizuje tego typu zlecenia od 2001 r. Na swoim koncie ma projekty zrealizowane m. in.: we Wrocławiu, Olsztynie, Gdańsku, na terenie gmin należących do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a także na obszarze województwa małopolskiego.

Ankieterzy będą legitymowali się stosownymi identyfikatorami, które mają obowiązek okazać przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu (w załączniku wzór identyfikatora).

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. Istnieje możliwość wypełnienia ankiety online. Wszystkie uzyskane informacje prezentowane będą wyłącznie w formie zbiorczych zestawień.

Mieszkańcy Krakowa oraz 33 gmin strefy podmiejskiej Krakowa, proszeni są o udział w prowadzonych Kompleksowych Badaniach Ruchu. Od Państwa współpracy zależy jakość uzyskanych danych oraz przyszły rozwój systemu transportowego w Krakowie i gminach ościennych.

Załącznik: wzór identyfikatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *