Anna Wąsowicz

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Anna Wąsowicz (KWW Anny Wąsowicz – Kontrast), okręg nr 2 – Skawina

2. Wykształcenie: Wyższe – Prawnik

3. Doświadczenie zawodowe: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Likwidacji Ruchomości w Starostwie Powiatowym w Krakowie oraz wykładowca Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

W 1998 r. zaangażowałam się w działalność „Porozumienia dla Skawiny”. Obecnie jestem członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Członkiem Rady Fundacji Dar Serca w Skawinie oraz członkiem Stowarzyszenia „JUVENILIS – młodzież w działaniu”. Do 2013 r. byłam także członkiem Zarządu Parafialnego Klubu Sportowego Milenium, z którym wspólnie zrealizowaliśmy wiele inicjatyw i projektów dla dzieci. Od dwóch kadencji jestem radną naszej gminy. W trakcie pracy w Radzie Miejskiej poznałam wiele spraw inwestycyjnych, gospodarczych, komunikacyjnych i społecznych naszej Gminy. Działałam z młodzieżą i na rzecz dzieci. Pracując w Komisji Spraw Obywatelskich oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej spotykałam się z problemami mieszkańców. Wiele z tych problemów rozwiązałam.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

 Po pierwsze to pomoc rodzinie. Rodzinie młodej, rodzinie wielodzietne, dzieciom. To oni na starcie wspólnego życia, wymagają szczególnego wsparcia. Jestem żoną i matką, pracuję zawodowo i dobrze wiem jak wiele obowiązków spoczywa dziś ma młodych rodzinach. W rodzinie zaś szczególna rola przypada kobiecie. Wiem ile wysiłku trzeba włożyć aby poukładać każdy dzień życia. Rodzinie potrzebna jest praca, miejsce dla dziecka w żłobku, przedszkolu, pomoc od szkoły w procesie wychowania i kształcenia pociech. Rodzina potrzebuje dobrej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, z której będzie mogła korzystać w wolnym czasie i cieszyć się z bycia razem. Potrzebna jest im pomoc prawna i zwykła ludzka życzliwość. Po drugie to przyjazna administracja. Z wykształcenia jestem prawnikiem i od 14 lat wykonuję zawód prawnika pracując w administracji samorządowej. Z praktyki wiem jak trudne do zrozumienia i stosowania jest prawo. Wielu mieszkańcom trudno „przebrnąć” przez gąszcz zawiłych i różnie interpretowanych przepisów prawa po to aby móc załatwić sprawy codziennego życia. Po trzecie to rozwijanie aktywności społecznej młodzieży. Młodzież to nasza przyszłość. To grupa społeczna bardzo mi bliska. Osiem lat mojej działalności w samorządzie gminnym to przede wszystkim praca z młodzieżą. Jako opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej czynnie uczestniczyłam w ich działaniach służąc pomocą i doświadczeniem. Poprzez to miałam sposobność obserwacji młodych ludzi stojących u progu dorosłego życia chcących działać ale i oczekujących ze strony dorosłych zrozumienia i dobrych przykładów. Widzę w nich przyszłość naszej gminy, jestem z nich dumna i będę ich wspierać w każdym działaniu, które będzie ich rozwijać i będzie budować ich obywatelską postawę.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Bezpieczeństwo na drogach: Nasza gmina rozrasta się. Przybywa nowych domów i mieszkańców więc problem braku chodników pojawia się wciąż w nowych miejscach. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest niezmiernie ważne dla mieszkańców naszej gminy. W tym zakresie musimy współpracować z zarządcami dróg położonych na terenie naszej gminy dążąc do realizacji budowy chodników przy drodze krajowej, wojewódzkiej i drogach powiatowych. To także dotyczy naszych dróg gminnych.
Komunikacja: W kwestii komunikacji ważne jest uruchomienie przez województwo Małopolskiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Skawina -Kraków- Miechów. Kolejna ważna sprawa to włączenie w system komunikacji zbiorowej prywatnych przewoźników. Udział podmiotów prywatnych pozwoli na stworzenie lepszych połączeń pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a Krakowem tak pod względem tras przejazdów jak i godzin poszczególnych kursów.
Drogi i parkingi: Likwidacja natężenia ruchu w centrum miasta i na drogach dojazdowych to przede wszystkim uruchomienie obwodnicy Skawiny. Ruch na pierwszych trzech odcinkach puszczony zostanie lada dzień. Aby jednak obwodnica spełniła do końca swoją rolę musimy dokończyć jej budowę do drogi nr 44 i drogi nr 953 (do Rzozowa). Kolejnym wąskim gardłem tamującym płynność ruchu przez miasto to skrzyżowanie przy cmentarzu. Mój plan to przebudowa tego skrzyżowania na rondo i modernizacja ulicy Popiełuszki jako głównej arterii wewnętrznej miasta. Tłok pojazdów w mieście to także nie wystarczająca ilość parkingów. Stąd ważna jest budowa przy dworcu PKP parkingu P&R oraz centrum komunikacyjnego. Stworzony tam ogromny parking wyprowadzi w mojej ocenie główny punkt parkingowy poza ścisłe centrum miasta i udrożni ruch.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Rozwój przez inwestowanie w edukację dzieci i młodzieży także przy współpracy z samorządami innych szczebli. Konkretnie Małopolska Chmura Edukacyjna, przedszkola, żłobki, szkolnictwo zawodowe.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

1. Rozbudowa sieci monitoringu gminnego,
2. Poprawa pracy Straży Miejskiej,
3. Szersza współpraca z Policją.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Stworzenie oferty kulturalnej i rekreacyjno – sportowej dla osób starszych. Nieodpłatne spotkania, dancingi, wycieczki. Wykorzystanie ich wiedzy, doświadczenia w tworzeniu nowych rozwiązań rozwoju naszej gminy.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *