Apel lekarzy z terenu miasta i gminy Skawina o lepszy dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza w gminie Skawina

Lekarze ze Skawiny i Radziszowa wystąpili z apelem o skuteczne ostrzeganie mieszkańców gminy Skawiny przed niebezpieczeństwem zanieczyszczenia powietrza oraz o rzetelne informowanie o zagrożeniu smogowym oraz zalecanych środkach ostrożności.

Czterdziestu lekarzy ze Skawiny i Radziszowa wystąpiło z apelem o lepszy dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza w gminie Skawina. W rozmowach ze Skawińskim Alarmem Smogowym podkreślają, że nie wszyscy mieszkańcy gminy Skawina są świadomi problemu smogu, a zwłaszcza przyczyn występowania wielu dolegliwości i chorób, ponieważ nie są o tym zagrożeniu odpowiednio informowani.

Treść apelu lekarzy ze Skawiny i Radziszowa:

APEL LEKARZY Z TERENU MIASTA I GMINY SKAWINA
o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w zakresie ochrony mieszkańców
gminy Skawina przed smogiem i jego negatywnymi skutkami zdrowotnymi

My, Skawińscy Lekarze, zwracamy się z apelem o wczesne ostrzeganie i alarmowanie o wystąpieniu smogu oraz o rzetelne informowanie o zalecanych sposobach zachowania się w sytuacji wystąpienia wysokiego stężenia zanieczyszczenia powietrza.

 

Nasze obserwacje wskazują, że pyły zawieszone (PM10 i PM2,5) i związki chemiczne zawarte w smogu są przyczyną wielu dolegliwości i chorób ¾ wywołują astmę oraz jej napady, powodują zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową, a także choroby układu krążenia oraz układu nerwowego, które w konsekwencji prowadzą do przedwczesnych zgonów.

Trzeba pamiętać, że smog, który w Skawinie występuje średnio przez 91 dni w roku (wg danych stacji pomiarowej WIOŚ – os. Ogrody), odpowiada także za zaburzenia rozwojowe dzieci, zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków, zwiększenie zachorowalności na nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

W przypadku wystąpienia smogu tj. w dniach w których stężenie pyłu PM10 przekracza bezpieczny poziom 50 mikrogramów na m3, zalecamy podjęcie środków ostrożności:

 • ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu, szczególnie przez kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze np. z przewlekłymi chorobami górnych dróg oddechowych i układu krążenia,
 • nie wietrzenie mieszkań,
 • zaniechanie aktywności fizycznej na zewnątrz, w szczególności odwołanie zajęć ruchowych dzieci i młodzieży prowadzonych na powietrzu, jak również spacerów przedszkolnych,

Skawińscy lekarze

/niżej podpisani/

Skawina, dnia 10 stycznia 2017 r.

 

Pod apelem podpisali się:

 1. Roman Bednarz, pediatra, lekarz rodzinny
 2. Anna Czyżowicz-Antonik, lekarz pediatra,
 3. Romuald Piotrowski, pediatra, lekarz rodzinny,
 4. Natalia Łuc-Skiba, stomatolog,
 5. Adam Olszewski, kardiolog,
 6. Jan Banaszczyk, internista,
 7. Marek Śliwiński, urolog,
 8. Jacek Krzysztofik, internista, reumatolog
 9. Andrzej Zapał, internista
 10. Anna Hamerlik – Maj, internista,
 11. Bogusław Witkowski, pediatra, lekarz rodzinny,
 12. Karolina Sobolewska, lekarz rodzinny,
 13. Joanna Kolano, lekarz rodzinny,
 14. Dr n. med. Ireneusz Stopa, internista,
 15. Anna Bazgier, internista, lekarz rodzinny,
 16. Maria Madej, pediatra, lekarz rodzinny,
 17. Wacław Sobusiak, pediatra, lekarz rodzinny
 18. Małgorzata Orlicka, pediatra, lekarz rodzinny,
 19. Lek Ewa Wójcik, pediatra, lekarz rodzinny,
 20. Beata Burzyńska, lekarz rodzinny,
 21. Jacek Szczerbiński, lekarz rodzinny,
 22. Dr n.med. Małgorzata Kaczmarczyk, otolaryngolog,
 23. Dr n. med. Jerzy Chudyba, chirurg,
 24. Agata Świerczek, pulmonolog,
 25. Barbara Lisowska, pulmonolog,
 26. Elżbieta Wójtowicz, dermatolog,
 27. Magdalena Kot, kardiolog,
 28. Zuzanna Nowak – Makieła, laryngolog,
 29. Anna Urban – Dura, okulista,
 30. Agnieszka Bednarek, kardiolog,
 31. Wioletta Woźniak, dermatolog,
 32. Dr n. med. Piotr Szybiński, ordynator, chirurg, onkolog,
 33. Dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, chirurg, onkolog
 34. Dr n. med. Tomasz Cegielny, chirurg,
 35. Kinga Szczepanek, anestezjolog,
 36. Krzysztof Figuła, chirurg,
 37. Marcin Banach, anestezjolog,
 38. Dr n.med. Tomasz Kowalczyk, chirurg,
 39. Wojciech Jasnos, chirurg – rezydent,
 40. Ryszard Choruz, chirurg.

Lekarze reprezentują następujące placówki medyczne:

Przychodnię Zdrowia Skawina sp. z o.o., Skawina, ul. Popiełuszki 2,

Przychodnię SKAW-MED sp. z o.o. NZOZ Poradnie Specjalistyczne i POZ, Skawina, ul. Popiełuszki 5,

Poradnie Specjalistycznych Skawina sp. z o.o., Skawina, ul. Niepodległości 12,

Przychodnię NZOZ Serce – Sercu, Skawina, ul. 29- listopada 9,

Przychodnię NZOZ Radziszów, Radziszów, ul. Szkolna 15,

Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka Skawina sp. z o.o.

Prywatne gabinety pulmonologiczno-alergiczne:

– Skawina, ul. Żwirki i Wigury 29,

– Skawina, ul. Popiełuszki 13,

– Radziszów, Zawodzie 97.

…………………………………………………………………………………………….

POSTSCRIPTUM

W apelu skawińscy lekarze zwracają uwagę na regularne występowanie w ciągu roku w Skawinie i jej okolicach wysokiego stężenia zanieczyszczenia powietrza zawiesiną toksycznych pyłów PM10 i PM2.5. Na postawie danych stacji pomiarowej WIOŚ – os. Ogrody ponadnormatywne stężenie pyłów występuje średnio przez ponad 90 dni w roku.  

Według lekarzy ważne jest, aby mieszkańcy byli  ostrzegani o wzroście zanieczyszczenia powietrza powyżej dopuszczalnego poziomu wynoszącego 50 mikrogramów na metr sześcienny, czyli zdecydowanie poniżej poziomu ostrzegawczego przyjętego w Polsce, a który wynosi 300 mg/m3).

Lekarze podkreślają, że długotrwała ekspozycji na smog skutkuje bezpośrednim zagrożeniem naszego zdrowia i życia. O czym należy alarmować i ostrzegać. W dniach kiedy poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza poziom dopuszczalny powinniśmy zachować szczególne środki ostrożności, tak aby poprzez ograniczenie aktywności zminimalizować negatywne skutki oddziaływania toksycznych pyłów. Dlatego tak ważne jest abyśmy zostali skutecznie poinformowani o zagrożeniu smogowym, co pozwoli ograniczyć jego destrukcyjne oddziaływanie.  

Skawiński Alarm Smogowy wyraża poparcie dla tego apelu i dla wszelkich działań, które pozwolą zmienić obecny stan w dostępie do informacji o zanieczyszczeniu powietrza w gminie Skawina. Rzetelne informowanie jest ważne dla uświadomienia mieszkańcom problemu smogu i negatywnych skutków, które on powoduje. Wyniki badań Krakowskiego Alarmu Smogowego (2015), zawarte w raporcie pt. Co wiemy o smogu? wskazują, że aż osiemdziesiąt procent mieszkańców Małopolski nie jest w stanie wymienić ani jednej substancji, która w znaczący sposób zanieczyszcza powietrze. Mało tego, około 50% pośród nich twierdzi, że powietrze, którym oddychają jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Niestety, przeczą temu dane. Około połowa Polaków nie jest świadoma, kiedy powietrze jest znacznie gorszej jakości (jesienią i zimą) – w konsekwencji nie wie też, kiedy należy chronić swój organizm przed nadmierną ekspozycją na zanieczyszczenia. Apel lekarzy wskazuje, że trzeba wdrożyć lub udoskonalić wykorzystywane kanały informowania o jakości powietrza w naszej gminie.

Skawiński Alarm Smogowy pragnie przekazać szczególne podziękowania Panu Doktorowi Bogusławowi Witkowskiemu i Pani Monice Spójnik z Przychodni Zdrowia Skawina, Panu Doktorowi Adamowi Olszewskiemu i Pani Ewie Zając z Przychodni Skaw-med. Sp. z o.o. w Skawinie, Pani Izabeli Sitko z Przychodni NZOZ Serce – Sercu, Panu dr n. med. Piotrowi Szybińskiemu, ordynatorowi Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanley Dudricka Skawina sp. z o.o., Pani Elizie Kowalczyk ze Szpitala Skawina Sp. z o.o., a także tym wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom administracji, którzy podpisali się pod apelem lub udzielili wsparcia przy jego publikacji.

Skawiński Alarm Smogowy
kontakt: skawinskialarmsmogowy@gmail.com

 

 

 

 

Fragment apelu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *