Apel „o odrobinę przyzwoitości” oraz pytania Skawińskiego Alarmu Smogowego skierowane do WIOŚ

Publikujemy wystosowany wczoraj przez Skawiński Alarm Smogowy apel skierowany do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Treść apelu zawiera również szereg pytań, na które SAS oczekuje odpowiedzi. Przypomina też, że WIOŚ – jako jedyna w Polsce instytucja zdolna do kontrolowania emisji przemysłowej pod kątem jej toksyczności – jest ODPOWIEDZIALNY za zdrowie i życie tysięcy mieszkańców Skawiny i okalających miejscowości. Jednocześnie SAS – jak czytamy w apelu – oczekuje realnych, a nie pozorowanych działań – a przede wszystkim przyzwoitości, bo w składane przez agendy państwowe obietnice w dziedzinie ochrony środowiska, nikt już w Skawinie nie wierzy. Całość apelu przesłanego do redakcji, a wcześniej również do różnych urzędów i instytucji, w tym NIK, PIP, SANEPIDU, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, znajduje się poniżej.

Treść nadesłanej informacji:

Szanowni Państwo,

w związku z treścią nadesłanego sprawozdania z kontroli Vesuvius Poland Sp. z o.o. (e-mail z dnia 29. czerwca br.) nie wiemy już, jak mamy do Państwa apelować o rzetelną i skuteczną ochronę mieszkańców Skawiny i okolicznych miejscowości przed toksycznymi emisjami ze stref przemysłowych. Głęboko poruszeni prosimy zatem przynajmniej o odrobinę przyzwoitości w Państwa działaniach!

Miesiąc temu informowaliście Państwo o wykryciu niebezpiecznych, w tym rakotwórczych, substancji w strefie objętej chemicznym fetorem, w pobliżu zakładu Vesuvius (znak pisma: WI.7024.2.49.2018.RL). Fetor ten jest wciąż – w wysokim natężeniu i z dużą częstotliwością – emitowany z zakładu. W przytoczonym piśmie czytamy, że w okalającym skawińskie osiedla mieszkalne powietrzu stwierdzono takie substancje jak: benzen i jego pochodne, naftalen, alifatyczne i aromatyczne aldehydy, kwasy i estry. W tym samym piśmie stwierdzają Państwo, że nie macie środków na dalsze badania wpływu tych substancji na zdrowie mieszkańców przez ustalenie ich stężenia w powietrzu i wzywają Państwo wszystkie strony do zorganizowania spotkania, celem ustalenia dalszych działań.

W nadesłanym w ubiegłym tygodniu sprawozdaniu z kontroli w firmie Vesuvius (znak.WI.7024.2.49.2018.SL), stwierdzają Państwo w sposób dla nas szokujący i nie do przyjęcia, że „wykryte związki mogą powodować uciążliwość zapachową, jednak nie można mówić o szkodliwości dla zdrowia mieszkańców”. Piszą Państwo również, że „podczas kontroli stwierdzono otwarte lub uchylone okna oraz drzwi, co może powodować emisję niezorganizowaną o ograniczonym zasięgu”.

Zbulwersowani tym, w naszej opinii, bezrefleksyjnym podejściem do śmiertelnie poważnego problemu, wnosimy o pilną odpowiedź na następujące pytania w ramach dostępu do informacji publicznej:

1. Na jakiej podstawie przygotowujący sprawozdanie z kontroli inspektor, w obliczu wcześniejszych ustaleń, stwierdza, że niezorganizowana emisja benzenu, naftalenu i pozostałych substancji, wskazanych jako wynik przeprowadzonych przez WIOŚ analiz próbek powietrza pobranych w pobliżu zakładów przemysłowych, nie jest szkodliwa dla mieszkańców?

Czy przekazywanie takich informacji bez pokrycia (wszak sami Państwo pisaliście, że nie jesteście w stanie przeprowadzić analizy ilościowego natężenia tych toksyn – co jednak nie znaczy, że emisja nie zagraża zdrowiu i życiu, a tylko, że WIOŚ nie jest w stanie ewentualnej szkodliwości stwierdzić), nie stanowi złamania prawa przez wprowadzanie opinii publicznej w błąd?

2. Czy biorąc pod uwagę występujące na hali produkcyjnej toksyny, poinformowaliście Państwo Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną (SANEPID), wnioskując o przeprowadzenie niezwłocznych kontroli wpływu tych toksyn na zdrowie pracowników zakładu?

3. Czy WIOŚ wnioskował do jakiejkolwiek instytucji o zbadanie wpływu niezorganizowanej emisji na zdrowie pracowników, w tym o pobranie materiału biologicznego do analizy biomarkerów, które mogą pomóc ustalić charakter i stopień narażenia pracowników na potencjalnie niebezpieczną emisję? Jeśli nie, czy WIOŚ zamierza wystąpić z takim wnioskiem? Kiedy i do kogo?

W sprawozdaniu z kontroli w dalszym ciągu piszecie Państwo o „zapachach” i deklaracjach zakładu dot. modernizacji oraz o zrozumieniu problemu. Niestety, trudno wierzyć tym zapewnieniom, gdy kolejny weekend Skawina tonęła w potwornym chemicznym fetorze (co potwierdzają sami mieszkańcy na naszym profilu facebookowym, w wiadomościach mailowych i w trakcie rozmów).

Przypominamy, że jesteście Państwo – jako przedstawiciele jedynej w Polsce instytucji zdolnej do kontrolowania emisji przemysłowej pod kątem jej toksyczności – osobiście ODPOWIEDZIALNI za zdrowie i życie tysięcy mieszkańców Skawiny i okalających miejscowości. Oczekujemy od Państwa realnych, a nie pozorowanych działań – a przede wszystkim przyzwoitości, bo w składane przez agendy państwowe obietnice w dziedzinie ochrony środowiska, nikt już w Skawinie nie wierzy.

Z poważaniem;​

Skawiński Alarm Smogowy

Ruch Społeczny Mieszkańców 
Miasta i Gminy Skawina

======

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *