Apel Skawińskiego Alarmu Smogowego do władz gminnych i wojewódzkich w sprawie składowisk śmieci

Skawiński Alarm Smogowy parę dni temu zwrócił się do najwyższych władz samorządu Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Miasta i Gminy Skawina, z apelem o niezwłoczną interwencję ws. skawińskich składowisk odpadów, których działalność potencjalnie lub faktycznie negatywnie wpływa na zdrowie mieszkanek i mieszkańców Skawiny. W liście SAS prosi o podjęcie interwencji w zakresie kompetencji tych organów, by właśnie z Małopolski, po raz kolejny, wysłać silny sygnał, że nie ma zgody na bycie przedmiotem, a nie podmiotem relacji z łamiącymi prawo i obyczaje dobrosąsiedzkie przemysłowcami. SAS wskazuje również, że tylko działając wspólnie możemy zmienić nasz region w miejsce przyjazne mieszkańcom.

Treść opublikowanego i rozpowszechnionego apelu znajdziecie Państwo poniżej:

DO: Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego, Radnych Powiatu Krakowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Radnych Miasta i Gminy Skawina

Szanowni Państwo,

wzywamy Państwa do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu kolejnego składowiska odpadów zlokalizowanego w Skawinie, które działa z naruszeniem wydanych pozwoleń i prawa. Składowisko zlokalizowane jest przy ulicy Energetyków i należy do firmy GRC Technologie.

W szczególności wzywamy:

Wojewodę Małopolskiego, by wykorzystał podległe mu organy kontrolne do ustalenia, czy przetrzymywane na składowisku odpady stwarzają potencjalne lub faktyczne zagrożenie dla zdrowia i życia osób mieszkających w pobliżu lub korzystających z ujęcia wody, które może zostać skażone w związku ze składowaniem odpadów.

Marszałka Województwa Małopolskiego, by nagłośnił sprawę kolejnego przypadku łamania prawa przez przemysłowców i firmy oraz prosimy o stanowczą deklarację, że nie ma zgody samorządu Województwa Małopolskiego na takie praktyki oraz że czasy bezkarności przemysłowców w naszym Województwie bezpowrotnie minęły. Znakomita postawa Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie firmy Kronospan pokazuje, jak wiele można osiągnąć, jeśli najwyższe władze samorządowe otwarcie stają po stronie mieszkańców i obywateli.

Starostę Krakowskiego i Radnych Powiatu Krakowskiego, by natychmiast przystąpili do egzekwowania zapisów pozwoleń, które Starostwo wydało firmie GRC Technologie, przez zlecanie kolejnych kontroli i, w razie niepodporządkowania się właściciela składowiska odpadów postanowieniom pokontrolnym, nakładali kolejne, coraz wyższe kary. 
Jednocześnie oczekujemy od Państwa audytu sposobu wydawania zgód na działalność gospodarczą w sytuacjach, w których Starostwo nie potrafi wyegzekwować przestrzegania prawa i dotrzymywania warunków owych zgód. Składowisko odpadów należące do firmy GRC Technologie jest już drugim w naszej Gminie, które bezkarnie łamie wydaną przez Starostwo zgodę. Domagamy się również odpowiedzi na pytanie o to, jak to możliwe, że dwukrotnie popełniono w Starostwie ten sam błąd, skutkujący wydaniem niemożliwych do egzekwowania pozwoleń zlokalizowanym w Skawinie firmom i gorszącym przykładem bezkarnego łamania prawa? Jeśli to wina urzędników, domagamy się wyciągnięcia surowych konsekwencji, jeśli zaś winne są procedury, należy je bezzwłocznie zmienić!

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Radnych o apelowanie do wszystkich instytucji, które mogą przyczynić się do rozwiązania tej bulwersującej mieszkańców i potencjalnie lub faktycznie niebezpiecznej sprawy. Oczekujemy również wydania przez Burmistrza i Radę stanowiska oraz rezolucji, potępiających lokowanie na terenie naszej Gminy kolejnych niebezpiecznych zakładów przemysłowych i podmiotów gospodarczych. Wnosimy też o podjęcie prac nad zlokalizowaniem słabości i luk w sposobie wydawania pozwoleń środowiskowych przez kolejne organy samorządowe (starostwo, gmina etc.) oraz o publikację wyników analizy. Jednocześnie wnosimy o zlecenie podległym Urzędowi Wydziałom (np. Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska) wykonanie audytu wszystkich składowisk odpadów, działających na terenie Gminy Skawina, oraz upublicznienie go na stronach Urzędu Miasta.

Zwracamy uwagę wszystkich Państwa na skutki wydanych pozwoleń, których przestrzegania władze samorządowe i centralne nie są w stanie egzekwować: w środku dużego miasta, w pobliżu osiedli mieszkalnych i ujęć wody pitnej, gromadzone są – wbrew negatywnym wynikom kontroli, ale bez dalszych konsekwencji! – odpady stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Jednocześnie władze zakładu ubiegają się o pozwolenie na produkcję paliw stałych i płynnych z tych odpadów! Produkcja ma się odbywać w zamkniętej hali, zlokalizowanej – przypomnijmy – w mieście, w pobliżu zabudowań mieszkalnych oraz przemysłowych! Zważywszy na słabość instrumentów i instytucji lokalnych i państwowych widoczną już na obecnym etapie, nie godzimy się na tak ryzykowne inwestycje na terenie naszej Gminy, przynajmniej do czasu przywrócenia zaufania i powagi Urzędom i Osobom, które dopuściły – po raz kolejny! – do patologicznej, bulwersującej manifestacji bezprawia.

Szanowni Państwo, zdrowie i życie mieszkańców Małopolski – oraz każdego innego województwa! – powinny być wartościami nadrzędnymi, niepodlegającymi dyskusji. W związku z tym domagamy się, by zainicjowali Państwo niezbędne zmiany w systemie prawnym oraz w urzędniczej praktyce tak, by ostatecznie wyeliminować sytuacje, w których pochopne, niemożliwe do egzekwowania decyzje godzą nie w urzędników i lokalnych polityków, ale w mieszkanki i mieszkańców, bezsilnych w obliczu cynicznych przedsiębiorców i słabych, czy wręcz nieistniejących instytucji kontrolnych.

Z poważaniem,

Skawiński Alarm Smogowy
ruch społeczny mieszkanek i mieszkańców Gminy Skawina


źródło: radio kraków / Dominika PanekŹródło: gazeta wyborcza / Angelika Pitoń

Źródło SAS / facebook.pl

Zobacz również artykuły na ten temat na stronie Radia Kraków, Gazety Wyborczej i InfoSkawiny:

Ciepło ze śmieci? Tak może być w Skawinie. Ekolodzy protestują

Zwozili śmieci, by je przerobić na paliwo. Powstało nielegalne, śmierdzące wysypisko

Fetor, robactwo i góra śmieci. Mieszkańcy Skawiny sa przerażeni

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *