Apel skierowany do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

jawna kampania wyborcza 2015Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, działające na rzecz jawności życia publicznego, wystosowało apel do kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy Was, Obywatelki i Obywatele, abyście także Wy złożyli taki apel.

Andrzej Sebastian Duda
kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
kwandrzejduda@gmail.com
 
Bronisław Maria Komorowski
kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Sztabu Wyborczego Bronisława Komorowskiego
kontakt@popieramKomorowskiego.pl
 
          Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się do Pana, jako kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zadeklarowanie, że przy wykonywaniu funkcji publicznych i prowadzeniu działalności publicznej będzie Pan działał na rzecz jawności.
 
        Jedną z fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawa jest jawność finansów publicznych. Dzięki dostępności informacji o wydatkach możliwe jest kontrolowanie działalności władz publicznych w kluczowym, finansowym aspekcie. Kolejną fundamentalną kwestią jest przejrzystość procesu stanowienia prawa. Aby legislacja mogła być poddana przez obywateli społecznej kontroli, muszą zostać upubliczniane dokumenty, wywierające wpływ na kształt regulacji prawnych, w tym zwłaszcza opinie prawne, przygotowywane przez ekspertów Prezydenta RP. 
 
       Dostępność informacji publicznych, oprócz charakteru antykorupcyjnego, jest podstawowym, koniecznym warunkiem do partycypowania w sprawowaniu władzy przez obywateli/obywatelek. Wszakże nie można bez posiadania odpowiedniej wiedzy o sprawach publicznych świadomie, rzeczywiście i efektywnie uczestniczyć choćby w konsultacjach społecznych dotyczących tworzonego prawa.
 
       Przypomnieć należy, że w ostatnim czasie partie popierające kandydatów, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ukrywały wydatki ze środków publicznych. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska zmuszone było złożyć skargi do sądów, które zakończyły się przegranymi obu partii politycznych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Wyroki przeciwko Prawu i Sprawiedliwości:
·       wyrok z 2 października 2014 r., sygn. I OSK 564/14 (sprawa o ujawnienie faktur),
·       wyrok z 26 listopada 2014 r., sygn. I OSK 633/14 (sprawa o ujawnienie umów o badania opinii publicznej i ujawnienie wyników tych badań).
Wyroki przeciwko Platformie Obywatelskiej:
·       wyrok z 18 grudnia 2014 r., sygn. I OSK 687/14 (sprawa o ujawnienie faktur),
·       wyrok z 18 grudnia 2014 r. sygn. I OSK 611/14 (sprawa o ujawnienie umów o badania opinii publicznej i ujawnienie wyników tych badań).
Zwracamy również uwagę, że Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ujawniła niektórych opinii prawnych, zamówionych ze środków publicznych. Nie są znane także imiona i nazwiska autorów tych opinii. Starając się o uzyskanie tych informacji, obywatele zmuszeni byli zainicjować postępowania sądowe.
Wyroki w tych sprawach:
·       wyrok z 27 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 2130/11,
·       wyrok z 29 lutego 2012 r., sygn. akt I OSK 2196/11,
·       wyrok z 11 marca 2014 r., sygn. akt I OSK 118/14.
       Istotne znaczenie w procesie stanowienia prawa ma to, z kim i w jakim celu spotykają się pracownicy Kancelarii Prezydenta RP w ramach wykonywania swoich zadań. Uzasadnia to jawność rejestru wejść i wyjść do Kancelarii Prezydenta RP, zawierającego informacje o dacie wizyty, temacie spotkania i imionach i nazwiskach tak osób odwiedzających, jak i pracowników Kancelarii Prezydenta RP.
 
         W ostatnim czasie obywatele i organizacje pozarządowe zaapelowali o zwiększenie przejrzystości finansów komitetów wyborczych partii politycznych. O akcji społecznej można przeczytać pod adresem: prezydent.siecobywatelska.pl. Do dzisiaj komitety wyborcze nie odniosły się do przedstawionych propozycji.
 
Wobec powyższego apelujemy o złożenie obietnicy, dotyczącej zwiększenia przejrzystości działania Prezydenta RP i popierających kandydatów partii politycznych. Apelujemy o:
>>>       upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków Kancelarii Prezydenta oraz udostępnienie tego rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej,
>>>       upublicznienie treści wszystkich opinii zamawianych przez Kancelarię Prezydenta oraz ich autorów poprzez zamieszczenie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
>>>       bieżące publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru wejść i wyjść do Kancelarii Prezydenta RP, zawierającego informacje o dacie wizyty, temacie spotkania i imionach i nazwiskach tak osób odwiedzających, jak i pracowników Kancelarii Prezydenta RP.
>>>       upublicznienie i bieżące aktualizowanie rejestru wydatków partii politycznych wspierających kandydatów oraz wpłat.

 

Źródło: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *