Badanie jakości obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina – ANKIETA

a9c0e4cf637d57d0eff91bf677e41c50Od 1 lipca 2015 r., we wszystkich budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie i Straży Miejskiej, dostępna jest dla mieszkańców oraz osób załatwiających sprawę w naszym Urzędzie ankieta oceniająca poziom obsługi. Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i opiniami.

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w ankiecie, dzięki której zbadamy jakość obsługi w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Chciałbym zapewnić Państwu: życzliwą, sprawną i profesjonalną obsługę. Uważam, że Urząd powinien być otwarty i pomocny, wychodzący naprzeciw interesantom, tworzący warunki do rozwoju. Państwa oceny, uwagi i wnioski pomogą nam się doskonalić. Zapraszam do udziału w ankiecie i dziękuję za każdy głos.

Paweł Kolasa
Burmistrz 

ANKIETA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

UWAGA: Każda ankieta podpisana imieniem i nazwiskiem, w której podane będą dane teleadresowe, zostanie nagrodzona NIESPODZIANKĄ. Wyniki ankiet będą cyklicznie publikowane na stronie www.gminaskawina.pl. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do specjalnych, zabezpieczonych przed otwarciem pojemników, znajdujących się w każdym budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Dane osobowe podlegają ochronie.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związany jest wyłącznie z badaniem opinii o jakości pracy UMiG w Skawinie. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina gwarantuje, że wszystkie dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.). Uczestnik badania opinii o jakości pracy UMiG w Skawinie oświadcza, że wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych dobrowolnie danych w celach opracowania optymalizacji funkcjonowania UMiG w Skawinie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662.).

Załączniki:

Źródło:

UMiG Skawina / PSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *