Co będzie z całodobową i świąteczną opieką medyczną w Skawinie? Likwidacja od 1 października 2017 r.?

W związku z pojawiającymi się z różnych źródeł informacjami o likwidacji całodobowej opieki medycznej w Skawinie, postanowiliśmy zapytać Dyrekcję placówki jakim jest Przychodnia Zdrowia w Skawinie, czy to prawda. O to samo zapytaliśmy również Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Poniżej cytujemy odpowiedź ze strony Przychodni (która nadeszła wczoraj), natomiast jeśli będziemy znać więcej szczegółów ze strony Urzędu, poinformujemy o tym Państwa. W międzyczasie pojawiła się oficjalna informacja na stronie internetowej przychodni, której nam nie przesłano. Nie podano również dnia ani godziny publikacji tej informacji… Likwidacja opieki całodobowej i świątecznej prowadzonej przez Przychodnię nastąpi za 3 tygodnie. Po cichu.

Karygodne, bo takie informacje powinny być opatrzone dokładną datą, w tym godziną oraz wskazywać osobę publikującą (kwestia odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście odpowiedzi, którą nam z przychodni wcześniej przesłano). Ponadto powinno się wcześniej informować mieszkańców o tak ważnej dla nich sprawie. A na stronie Urzędu cisza, podobnie na stronie przychodni – informacja ukazała się nagle.

Nasze zapytanie:

6 września 2017 r. skierowaliśmy zapytanie do Przychodni w Skawinie odnośnie tego, czy podejmowane są próby/działania zmierzające do zamknięcia całodobowej opieki medycznej w Skawinie?

8 września 2017 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

Witam,
Ponieważ nie jesteśmy, jako pracownicy, upoważnieni do udzielania informacji na temat opieki całodobowej, w kwestii odpowiedzi na Pańskie zapytanie, prosimy bezpośrednio zwrócić się do p. Dyrektora Witkowskiego. Będzie on dostępny od 18 września.

Z poważaniem,
Dominika Aleksandrowicz
st.insp.ds.ekonomicznych
Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o.

Z kolei dziś z podobnym zapytaniem zwróciliśmy się do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy.

A oto komunikat, którzy dziś zobaczyliśmy na stronie internetowej Przychodni:

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2017 r. Przychodnia Zdrowia Skawina  nie będzie już świadczyć  usług medycznych w zakresie  Nocnej i Świątecznej  Opieki Zdrowotnej..

W późniejszym terminie na stronach  Przychodni Zdrowia Skawina oraz Narodowego Funduszu Zdrowia ukaże się  informacja dla Pacjentów o nazwie i siedzibie nowego Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

===

Link źródłowy: http://www.przychodnia.skawina.pl

Zaznaczamy, że na wczorajszym zebraniu wiejskim w Jaśkowicach (które rejestrowaliśmy i wkrótce udostępnimy na portalu materiał VIDEO), wiceburmistrz Skawiny Norbert Rzepisko pomimo przedstawiania różnego rodzaju spraw dotyczących gminy, nie wspomniał o możliwości zamknięcia całodobowej i świątecznej opieki medycznej w Skawinie. Również obecna na zebraniu wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Masłowska nie przekazała w tym względzie żadnych informacji.

Z kolei z opublikowanego przez Urząd nagrania VIDEO z sesji Rady Miejskiej w Skawinie i zapytania radnego  Łukasza Raczkowskiego, również Burmistrz Paweł Kolasa nie wskazywał na ryzyko zamknięcia całodobowej i świątecznej opieki medycznej. Fragment nagrania:

Jak możemy przeczytać na stronie www przychodni:

Kiedy Pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotne to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.
Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Aby uzyskać pomoc w ramach opieki nocnej i świątecznej należy udać się do

Przychodni Zdrowia Skawina
w Skawine ul. Ks. J. Popiełuszki 2a
tel.
  (12) 276 72 77

Jaką pomoc uzyska Pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
W przypadku lżejszych dolegliwości Pacjenci mają do dyspozycji pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  Jeśli po zamknięciu przychodni poczują się źle, mogą uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Ze świadcze
ń opieki nocnej i świątecznej Pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Są to najczęściej sytuacje, gdy:Pacjent nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie  odbiega od „stanu normalnego” i zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.
Pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan :np.:
zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z   umiarkowaną dusznością),
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, ko
ńczyn itp.

Co obejmuje opieka całodobowa?
Świadczenia obejmują lekarską i pielęgniarską opiekę ambulatoryjną, która jest świadczona w wybranej przez Pacjenta placówce oraz nocną pomoc wyjazdową (polega ona na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w domu ubezpieczonego oraz zapewnienie mu w razie potrzeby ciągłości leczenia).
W przypadku konieczności wizyty lekarza w domu Pacjenta, musi on wezwać lekarza z placówki zabezpieczającej opiekę w jego rejonie zamieszkania.

Czego nie można uzyskać w ramach opieki całodobowej:
wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
skierowania do specjalisty.

Źródło NFZ i materiały własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *