Bezpieczne wakacje – informacja od Policji

swimming-pool-1262340-mWzorem lat ubiegłych Komisariat Policji w Skawinie prowadzi w okresie wakacyjnym działania prewencyjne „Bezpieczne Wakacje”. Działania Policji ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym, ograniczenie zagrożeń kryminalnych, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w obszarach zachowań szczególnie uciążliwych społecznie, poprawę bezpieczeństwa na drogach i w miejscach wypoczynku oraz zamieszkania.

W ramach działań prowadzone są kontrole punktów sprzedaży alkoholu, miejsc masowej rozrywki (w tym również miejsc organizowania festynów i pikników) oraz kąpielisk. Działania ukierunkowane są również na zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, aktywności przedstawicieli sekt, subkultur młodzieżowych, pedofilów, zagrożenia wypadkami, którym ulegają osoby wypoczywające, szczególnie utonięcia w rejonach niestrzeżonych akwenów wodnych. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W prowadzonych działaniach Policja współpracuje z innymi instytucjami i podmiotami, a w szczególności ze Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Łowiecką, Inspekcją Transportu Drogowego, Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie, Radami Osiedlowymi i Sołeckimi, Stowarzyszeniami.

Do podstawowych zagrożeń w okresie wakacyjnym należą:

 • wypadki i kolizje drogowe, szczególnie z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów,
 • wzrost ilości kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu albo innych środków,
 • włamania do domów i mieszkań osób, które wyjechały na wakacje,
 • kradzieże mienia, szczególnie w środkach transportu oraz w miejscach masowego wypoczynku,
 • posiadanie i używanie narkotyków,
 • wybryki chuligańskie, zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego,
 • spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie,
 • spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem,
 • wypadki związane z korzystaniem z dzikich kąpielisk oraz z przebywaniem w miejscach stwarzających zagrożenie dla osób tam przebywających (tereny budowy, obszary kolejowe).

 

UNIKAJ ZAGROŻEŃ

 

Kilka rad dla kierowców:

 • nigdy nie siadaj za kierownicę po wypiciu alkoholu,
 • zanim ruszysz samochodem, sprawdź czy:

a)       masz przy sobie wszystkie wymagane przepisami dokumenty,

b)       masz zapięte pasy,

c)       twój samochód jest technicznie sprawny i odpowiednio wyposażony,

 • zapoznaj się z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • nie przekraczaj dozwolonej przepisami prędkości,
 • staraj się podróżować ze znajomymi i unikaj postojów na odosobnionych, pustych parkingach lub w przypadkowych miejscach,
 • jedź ostrożnie i myśl o tym, co dzieje się na drodze,
 • pamiętaj, że wyobraźnia to podstawowa cecha dobrego kierowcy,
 • wobec innych użytkowników drogi zachowuj się w taki sposób, jakiego oczekujesz od nich wobec siebie,
 • szczególną ostrożność zachowuj wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, motocyklistów,

 

Bezpieczny wypoczynek nad wodą:

Wypadkom nad wodą sprzyja wysoka temperatura, brawura, alkohol, brak opieki nad dziećmi. Wypoczynek nie zmieni się w tragedię, jeśli będziemy przestrzegać kilku prostych zasad:

 • powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody w miejscach zabronionych,
 • dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych,
 • gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki,
 • pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu,
 • po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego,
 • dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni – nie „skaczmy” na główkę,

Bezpieczeństwo Twojego dziecka:

Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych. Bezwzględnie zakazujcie dzieciom:

 • przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy,
 • oddalania się z obcymi,
 • wsiadania do pojazdów kierowanych przez obcych,

Uczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności:

 • w domu nie otwierały drzwi obcym, nawet znajomym i innym dzieciom,
 • zabrońcie im otwierania drzwi domofonem, jeżeli osobą zgłaszającą się jest ktoś obcy,
 • zakazujcie Waszym pociechom opowiadania o wyposażeniu mieszkania, sprzęcie technicznym itp.

Nie ujawniajcie dzieciom miejsc przechowywania w domu przedmiotów wartościowych, nie rozmawiajcie przy nich o swoich zarobkach, planowanych inwestycjach itp. Uczyńcie wszystko, aby zabawy dzieci były zawsze bezpieczne, uczcie dzieci rozwagi, ale sami bądźcie przewidujący.

Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie podążało, uczcie je bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

Bezpieczne dziecko w sieci:

 • odkrywaj Internet razem z dzieckiem – bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem, odkrywajcie wspólnie jego zasoby,
 • naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie – uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nowymi znajomościami zawieranymi przez Internet. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci,
 • rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w sieci – spotykanie się z nimi może okazać się bardzo niebezpieczne,
 • naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych – ważne jest aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców,
 • naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w sieci – mali internauci powinni być świadomi, że nie wszystkie informacje znalezione w sieci są wiarygodne,
 • bądź wyrozumiały dla swojego dziecka – często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać,
 • zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści – wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie,
 • zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – kodeksem dobrego zachowania w Internecie – przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania,
 • poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko – przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci,
 • pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami – Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarcza rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa,

 

 

                                                                                          Komendant

                                                                     Komisariatu Policji w Skawinie

                                                                          asp. sztab. Grzegorz Hajto

Więcej na stronie:
http://kpp-krakow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/bezpieczne-wakacje

 abstract-shield-shape-1146259-m

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *