Bożena Pawlik

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Bożena Pawlik (KW “Nasze Miasto Nasza Gmina”), okręg nr 2 – Skawina

2. Wykształcenie: średnie

3. Doświadczenie zawodowe: Technolog żywienia zbiorowego. Od 16 lat prowadzę sklep z dewocjonaliami.

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej: Działałam w zarządzie stowarzyszeniu na rzecz ochrony środowiska w naszej gminie.

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

Poniższą hierarchię działań przedstawiam w oparciu o rozmowy z mieszkańcami gminy.

Chciałabym, żeby została wprowadzona strefa parkowania w obrębie rynku, co zwiększyłoby dostępność miejsc postojowych w godzinach szczytu.

Zależy mi także na zwiększeniu ilości koszy na śmieci, ponieważ nie można oczekiwać zachowania czystości (w tym sprzątania po zwierzętach), jeżeli brakuje miejsc w których mieszkańcy mogą pozbyć się nieczystości.

Dodatkowym aspektem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy, co można uzyskać poprzez stworzenie mobilnego monitoringu. Istnieje możliwość zamontowania kamer monitoringu w samochodach, które mógłby być ustawiane w różnych punktach (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem).

Działanie na rzecz zrealizowania inwestycji, dotyczącej przebudowania mostu na rzece Skawina, w celu zwiększenia przepustowości ruchu na tej arterii.

Działanie na rzecz zwiększenia ilości remontów chodników w Skawinie i okolicach.

Rozwiązanie problemów z brakiem rozrywki dla dzieci i młodzieży poprzez utworzenie skateparku, najlepiej przeznaczając na ten cel teren, który zostałby zagospodarowany z pomocą zainteresowanych osób.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Tak jak wspominałam w punkcie 5. zależy mi na przebudowanie mostu na rzece Skawinka, oraz zwiększenie ilości chodników w Skawinie i okolicznych miejscowościach.

Osobnym problemem, jest komunikacja z Krakowem, ponieważ w obecnej sytuacji mieszkańcy są skazani na siatkę połączeń prywatnych firm, która jest niewystarczająca.

Kluczowe jest zwiększenie ilości połączeń autobusowych, oraz przywrócenie planów stworzenia połączeń szybkiej kolei podmiejskiej.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

Poziom edukacji jest wprost zależny z poziomem zapotrzebowania wykształconych osób na rynku pracy. W sytuacji w której zostaną stworzone odpowiednie warunki do rozwoju gospodarczego, wywarta zostanie presja na istniejące placówki edukacyjne pozwalające na lepszą alokację funduszy oraz wysiłków edukacyjnych kadry.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Dobrym pomysłem jest stworzenie wymienionego w punkcie 5. monitoringu mobilnego w postaci kamer zamontowanych w samochodach.

Dzięki aspektowi mobilności, można w oszczędny sposób zwiększyć gęstość siatki monitoringu, co zaś pozwoli wydajniej i skuteczniej chronić mienie oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Osobnym problemem, który należy rozwiązać to problemy z oświetlenie, ponieważ nawet najlepszy monitoring na niewiele się zda w kompletnych ciemnościach.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

Problemy seniorów bardzo często są tożsame z problemami osób niepełnosprawnych.

Poprzez zastosowanie konkretnych zasad projektowania zabudowy miejskiej, w oparciu o kwestie dostępności (np. łagodne podjazdy zamiast schodów) – istnieje możliwość rozwiązania problemów obu tych grup.

Ponadto inwestycje dotyczące potrzeb osób niepełnosprawny, pozwalają ubiegać się o dodatkowe finansowanie.

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *