Brak kary za przekroczenie granic obrony koniecznej – inicjatywa Zjednoczonej Prawicy

sejm RPPosłowie klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica wystąpili z inicjatywą rozszerzenia zakresu przypadków, w których przekroczenie granic obrony koniecznej nie będzie karane. Projekt zmiany będzie czytany na 91. posiedzeniu Sejmu RP 22.04.2015 r.

Jednym z punktów posiedzenia Sejmu odbywającego się w dniu dzisiejszym jest pierwsze czytanie poselskiego projektu zmiany kodeksu karnego w zakresie kontratypu obrony koniecznej. W nowelizacji przewiduje się dodanie do art. 25 nowego § 3a, depenalizującego przekroczenie granic obrony koniecznej przy odpieraniu bezprawnego zamachu godzącego w takie dobra, jak bezpieczeństwo powszechne, życie, zdrowie, wolność, wolność seksualna lub mienie i jeśli zamach na mienie jest połączony z użyciem przemocy lub wdarciem się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub ogrodzonego terenu.

Zgodnie z proponowaną zmianą, wyłączenie stosowania niekaralności nie będzie dotyczyć przypadków rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej.

Nowelizacja k.k. weszłaby w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Opracowanie: Małgorzata Sowa-Grajewska, Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer SA

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Artykuł pochodzi z serwisu www.kancelaria.lex.pl: www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/brak-kary-za-przekroczenie-granic-obrony-koniecznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *