Burmistrz ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Rada_miejska_protokółBurmistrz Miasta i Gminy Skawina, działając na podstawie art. 15, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.

Zadaniem  członków  komisji  jest  ocena  ofert  złożonych  w  otwartych  konkursach  ofert  na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym.

Zgłoszenie kandydatury winno nastąpić najpóźniej do dnia 30 grudnia 2013 roku w siedzibie  Urzędu, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, do godziny  17.00,  poprzez złożenie wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  niniejszego Zarządzenia lub przesłanie jego obrazu elektronicznego na adres: tstawowy@um.skawina.net.

Treść Zarządzenia:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (formularz):

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *