Burmistrz przyznał uczniom szkół podstawowych i gimnazjów nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014

BIP-LOGODziś, tj. 17 czerwca 2014 roku na stronie BIP UMiG Skawina opublikowane zostało Zarządzenie Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania nagród za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Skawina.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zarządza się, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przyznaje nagrody za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Skawina.

Wykaz uczniów, którym przyznano nagrody stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 1. Nagroda, stanowiąca jednorazowe świadczenie pieniężne, w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia zostanie wypłacona w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1.

2. Nagroda wypłacona zostanie rodzicowi (opiekunowi prawnemu) ucznia, któremu została przyznana.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW – KTÓRYM PRZYZNANO NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Nazwa placówki

Kwota

Badura Patryk

Szkoła Podstawowa w Zelczynie

200,00zł

Bednarz Aleksandra

Katolickie Gimnazjum w Skawinie

200,00zł

Blak  Miłosz

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie

300,00zł

Bucki Dawid

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

300,00zł

Bucki Mateusz

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

200,00zł

Buras Jakub

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Dudzik Sebastian

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skawinie

200,00zł

Gibek Wiktoria

Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

200,00zł

Góra Żaneta

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Gruca Nina

Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie -Gimnazjum

300,00zł

Januchta Jakub

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie

200,00zł

Kapusta Karolina

Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach

200,00zł

Kolton Ignacy

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie

200,00zł

Kowalczyk Adrian

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy – Gimnazjum

200,00zł

Krupnik Sophia

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Kurańska Kamila

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Lisek Dominik

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Milc Aleksander

Katolickie Gimnazjum w Skawinie

200,00zł

Morawa Andrzej

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Okarmus Marta

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Ożóg Dominik

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Podlejski Piotr

Katolickie Gimnazjum w Skawinie

300,00zł

Potoczny Anna

Katolickie Gimnazjum w Skawinie

200,00zł

Róg Jadwiga

Gimnazjum Nr 2 w Skawinie

200,00zł

Strama Karol

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Sulimowska Kinga

Katolickie Gimnazjum w Skawinie

200,00zł

Szwed Adrian

Gimnazjum Nr 2 w Skawinie

200,00zł

Wydra Jakub

Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

200,00zł

Zapała Magdalena

Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie -Gimnazjum

200,00zł

Źródło:
BIP UMiG Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *