Burmistrz wciąż rozważa wprowadzenie udogodnień dla mieszkańców w kwestii dni i godzin pracy Urzędu [AUDIO]

Ponad miesiąc temu (6 lutego 2019 r.) złożyliśmy do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina wniosek, aby raz na jakiś czas urząd otwarty był dla każdego w sobotę, a w ciągu tygodnia również do późniejszych godzin, np. do godziny 18:00. Pomysł i wprowadzenie takich udogodnień miałoby pomóc mieszkańcom i gościom pozałatwiać swoje sprawy bez brania urlopu czy zwalniania się z pracy. Obecnie czekamy na odpowiedź merytoryczną burmistrza w tej kwestii. Póki co, odpisał jedynie, że będą prowadzone badania mające zebrać szerszą opinię w tym zakresie. Poniżej treść wniosku oraz krótka odpowiedź burmistrza. Prezentujemy również materiał Radia Eski w tej sprawie.

Treść złożonego 6 lutego 2019 r. do Burmistrza wniosku z art. 241 KPA:

Szanowni Państwo

na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przedkładamy propozycję usprawnienia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz zwiększenia udogodnień dla mieszkańców/podatników gminy Skawina polegającej na:

1)  wprowadzeniu raz na miesiąc a minimum raz na dwa miesiące pracy Urzędu pracy w soboty, a przede wszystkim tych wydziałów, które związane są z kontaktem osobistym mieszkańców/podatników.

UZASADNIENIE:

Mieszkańcy mogą znaleźć się (i znajdują się) w dość kłopotliwym położeniu. 
Np. mieszkaniec nie może odebrać dowodu osobistego swojego małżonka(i).
Odbiera się go bowiem osobiście. 
On/Ona nie może go odebrać, bo pracuje za granicą, a do domu przyjeżdża tylko na weekend.

Nie ma więc kiedy przyjść do Urzędu i go najzwyczajniej odebrać.

Dlatego takim osobom/rodzinom należy pomóc i ułatwić im życie w gminie Skawina.

2) wprowadzeniu w jednym z wybranych dni tygodnia (np. poniedziałek) godzin pracy Urzędu do 18:00.

UZASADNIENIE

Wiele osób pracuje poza gminą Skawina (a nawet w gminie Skawina) do godziny 17:00/18:00 i nie może zdążyć dojechać do Urzędu przed jego zamknięciem. 
Sytuacje takie są bardzo częste, dlatego też wysoce uzasadnionym byłoby wprowadzenie powyższej zmiany – Urząd otwarty w jeden dzień tygodnia do godz. 18:00.
O odpowiedzi na powyższy wniosek w trybie KPA prosimy poinformować drogą e-mail.
 
Z poważaniem
{…}

_____

Komentarz redakcyjny do tego wniosku zawarliśmy w artykule: WNIOSEK Z ART. 241 KPA – DOGODNIEJSZE DLA MIESZKAŃCÓW GODZINY I DNI PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W SKAWINIE.

Otóż art. 241. Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, że:

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Uważamy, że powyższy wniosek jest szczególne umotywowany chęcią ulepszenia organizacji pracy Urzędu oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
Obecnie Urząd otwarty jest w takich godzinach (tylko RAZ w tygodniu do godziny 17:00! a najczęściej tylko do 15:30), że praktycznie dla osób pracujących poza Skawiną, biorąc pod uwagę 8-9 h czas pracy plus dojazd, bez brania urlopu czy zwalniania się z pracy, co nie zawsze jest możliwe, nie ma szans na załatwienie osobiście swoich spraw w godzinach jego urzędowania.

Po miesiącu od złożenia wniosku, 6 marca 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

Posłuchajcie materiału Radia Eska (mikrofon – Marcin Kozielski) w tej sprawie:

Jak nam przekazało Radio Eska, urzędnicy są na etapie obliczania kosztów takiego rozwiązania. Do mikrofonu sprawy nie chcieli skomentować.

Zrobiliśmy krótkie rozpytanie wśród licznej grupy Skawińskie Mamy i tam ponad 30 osób, które się wypowiedziało komentarzem lub lajkiem, były ZA tym pomysłem, ZA prowadzeniem tych zmian:

A jakie jest Wasze zdanie?

Urząd powinien raz w tygodniu być otwarty do późniejszych godzin; powinien być raz na 2 miesiące/lub częściej (niektóre wydziały) być otwarty również w soboty?

Odpowiedź z 20 marca 2019 r.:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przesyła w załączeniu odpowiedź na emaila z dnia 06.02.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *