Burmistrz zaprasza na spotkanie w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji”

budżet_obywatelski_skawinaBurmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza na spotkanie w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji” (GPR) dla miasta Skawina, które odbędzie się 12 lutego 2016 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00, w sali obrad skawińskiego Ratusza (ul. Rynek 1, I piętro).
Szczegółowy program spotkania przewiduje m.in.:

 • prezentację analiz przestrzennych miasta, w kontekście problemów społecznych,
 • prezentację wyników badań społecznych (ankieta miejska),
 • dyskusję z ekspertami na temat wyników badań i analiz,
 • wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze miasta,
 • pracę warsztatową, mającą na celu wskazanie dominujących problemów na wyznaczonych obszarach miasta.

Rewitalizacja stanowi wieloletni proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez podejmowanie kompleksowych przedsięwzięć, tj. zintegrowanych działań na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki oraz przestrzeni – środowiska i infrastruktury. Ponadto zaplanowane przedsięwzięcia muszą być skoncentrowane terytorialnie i powinny być prowadzone w sposób zaplanowany, spójny oraz zintegrowany.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Skawina jest podstawowym narzędziem do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji. Program zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Skawinie w drodze uchwały i będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na niektóre z zaplanowanych w nim przedsięwzięć.

Zachęcamy do udziału!

_SkawinaSesja

Źródło:
UMiG Skawina

2 response to "Burmistrz zaprasza na spotkanie w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji”"

 1. Przez: rejestr Zamieszczono: 7 lutego 2016

  Centralny Rejestr Umów 2015
  pełnienie funkcji członka Komisji Przetargowej – sporządzenie opinii złożonych ofert: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawiny i aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości dla 16 sołectw – poz. 714, 715, 716, 717 – 2 500 brutto, razem 10 tys
  poz. 812 – opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawiny i aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości dla 16 sołectw gminy Skawina – 116 604,00 brutto
  Doliczając do tego pracę kilku urzędników widać jak dużo środków zaangażowano w program. Czy uda się uzyskać środki na realizację i zabezpieczyć własne, czas pokaże.

 2. Przez: jan Zamieszczono: 7 lutego 2016

  10:00 do 13:00 dobra godzina, po śniadaniu i przed obiadem 🙂
  …Program zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Skawinie w drodze uchwały i będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na niektóre z zaplanowanych w nim przedsięwzięć…Bez głosowania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *