Burmistrz zarządził wybory organów Osiedli na terenie Gminy Skawina

BIP_LogoZgodnie z treścią zamieszczoną w BIP, Zarządzeniem nr 35/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządził wybory organów Osiedli na terenie Gminy Skawina. Pełną treść zarządzenia wraz z dokładnym harmonogramem i miejscem odbywanych wyborów przedstawiamy Państwu poniżej.

ZARZĄDZENIE Nr 35 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów Osiedli na terenie Gminy Skawina.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz § 15 Statutów Osiedli: Nr 1 Przemysłowe, Nr 2 Stare Miasto, Nr 3 Kościuszki, Nr 4 Ogrody, Nr 5 Korabniki, Nr 6 Bukowskie, Nr 7 Samborek, Nr 8 Rzepnik, Nr 9 Radziszowskie, będących załącznikami Nr 17-25 do uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W związku z upływem kadencji, zarządza się wybory do organów Osiedli: Nr 1 Przemysłowe, Nr 2 Stare Miasto, Nr 3 Kościuszki, Nr 4 Ogrody, Nr 5 Korabniki, Nr 6 Bukowskie, Nr 7 Samborek, Nr 8 Rzepnik, Nr 9 Radziszowskie – w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku, gdy w zebraniach wyborczych, o których mowa w ust.1, w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej dla ważności wyborów liczby mieszkańców – wyznacza się nowy termin tych zebrań: 15 minut później po terminie określonym w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dotychczasowemu Zarządowi Osiedla.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

TERMINY ZEBRAŃ WYBORCZYCH W ZARZĄDÓW OSIEDLI

 

LP

OSIEDLE

DATA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

PRZEMYSŁOWE 05.02.2015 r. godz. 1800 Klub Elektroska

2.

STARE MIASTO 16.02.2015 r. godz. 1800 Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie – sala obrad

3.

KOŚCIUSZKI 04.02.2015 r. godz. 1800 Szkoła Podstawowa Nr 2

4.

OGRODY 12.02.2015 r. godz. 1800 Spółdzielnia Mieszkaniowa

5.

KORABNIKI 30.01.2015 r. godz. 1800 Szkoła Podstawowa Nr 4

6.

BUKOWSKIE 11.02.2015 r. godz. 1800 Gimnazjum Nr 1

7.

SAMBOREK 13.02.2015 r. godz. 1700 Dom Ludowy

8.

RZEPNIK 09.02.2015 r. godz. 1700 Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie – sala obrad

9.

RADZISZOWSKIE 27.02.2015 r. godz.1800 ZWiK w Skawinie

Źródło: BIP Gminy Skawina

Należy zaznaczyć, że dnia 29 grudnia 2014 r. zapytaliśmy UMiG Skawina:

1) Czy Urząd Miasta i Gminy Skawina posiada informacje o planowanych zebraniach wiejskich w sołectwach gminy Skawina oraz zebraniach osiedli w Skawinie w najbliższych tygodniach?

2) Jeśli tak, proszę o podanie informacji dotyczących terminów i miejsc poszczególnych zebrań w sołectwach / osiedlach.

Minęło już ponad pół miesiąca od wysłania wniosku. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jest to tzw. bezczynność organu administracji publicznej, która może zostać przez naszą redakcję zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W przypadku Gminy Skawina – już trzeci raz.

 

AKTUALIZACJA (19 stycznia 2015 r.):

Pismo_Zebrania

Wobec powyższego, redakcja nie będzie składać skargi na bezczynność Burmistrza do WSA w Krakowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *