Burmistrz zarządził wybory organów Sołectw na terenie Gminy Skawina

BIP_LogoJak wynika z treści BIP, Zarządzeniem nr 34/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządził wybory organów Sołectw na terenie Gminy Skawina. Pełną treść zarządzenia wraz z dokładnym harmonogramem i miejscem odbywanych zebrań wiejskich przedstawiamy Państwu poniżej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 34 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów Sołectw na terenie Gminy Skawina.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz § 21 i § 22 Statutów Sołectw: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi, Zelczyna, będących załącznikami Nr 1- 16 do uchwały Nr XXIII/279/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W związku z upływem kadencji, zarządza się wybory organów Sołectw: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi, Zelczyna – w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku, gdy w zebraniach wyborczych, o których mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej dla ważności wyborów liczby mieszkańców – wyznacza się nowy termin tych zebrań: 15 minut później po terminie określonym w załączniku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dotychczasowej Radzie Sołeckiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

mgr inż. Paweł KOLASA

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 16 stycznia 2015 roku

 

TERMINY ZEBRAŃ WYBORCZYCH W SOŁECTWACH

 

LP

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

MIEJSCE ZEBRANIA

1.

BOREK SZLACHECKI 07.02.2015 r. godz. 1700 Zespół  Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

2.

FACIMIECH 06.02.2015 r. godz. 1800 Sala Klubu Sportowego

3.

GOŁUCHOWICE 28.01.2015 r. godz. 1800 Świetlica wiejska

4.

GRABIE 20.02.2015 r. godz. 1800 Świetlica wiejska

5.

JAŚKOWICE 10.02.2015 r. godz. 1800 Dom Ludowy – Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

6.

JURCZYCE 08.02.2015 r. godz. 1800 Dom Ludowy

7.

KOPANKA 22.02.2015 r. godz. 1130 Zespół  Placówek Oświatowych w Kopance

8.

KRZĘCIN 03.02.2015 r. godz. 1800 Remiza OSP

9.

OCHODZA 21.02.2015 r. godz.1700 Dom Ludowy

10.

POLANKA HALLERA 31.01.2015 r. godz. 1800 Dom Strażaka

11.

POZOWICE 25.01.2015 r. godz. 1045 Dom Ludowy

12.

RADZISZÓW 25.01.2015 r. godz. 1500 Remiza OSP

13.

RZOZÓW 08.02.2015 r. godz.1430 Remiza OSP

14.

WOLA RADZISZOWSKA 01.02.2015 r. godz. 900 Dom Ludowy

15.

WIELKIE DROGI 01.02.2015 r. godz.1600 Remiza OSP

16.

ZELCZYNA 29.01.2015 r. godz. 1800 Szkoła Podstawowa

Źródło: BIP Gminy Skawina

Należy zaznaczyć, że dnia 29 grudnia 2014 r. zapytaliśmy UMiG Skawina:

1) Czy Urząd Miasta i Gminy Skawina posiada informacje o planowanych zebraniach wiejskich w sołectwach gminy Skawina oraz zebraniach osiedli w Skawinie w najbliższych tygodniach?

2) Jeśli tak, proszę o podanie informacji dotyczących terminów i miejsc poszczególnych zebrań w sołectwach / osiedlach.

Minęło już ponad pół miesiąca od wysłania wniosku. Do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jest to tzw. bezczynność organu administracji publicznej, która może zostać przez naszą redakcję zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W przypadku Gminy Skawina – już trzeci raz.

AKTUALIZACJA (19 stycznia 2015 r.):

Pismo_Zebrania

Wobec powyższego, redakcja nie będzie składać skargi na bezczynność Burmistrza do WSA w Krakowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *