Centralny Rejestr Umów za 2015 rok udostępniony w BIP Gminy Skawina!

Rejestr_Umów_SkawinaW dniu dzisiejszym, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina udostępniono plik PDF o nazwie “Centralny Rejestr Umów 2015”. C.R.U. 2015 zawiera takie kolumny jak: l.p., data rejestracji, nr umowy nadany przez kierownika jednostki organizacyjnej, data zawarcia umowy / porozumienia, strona umowy, przedmiot umowy, okres obowiązywania umowy, wartość umowy, symbol komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy, aneksy do umowy, numer i data zawarcia oraz uwagi.

Przypomnijmy. Portal “InfoSkawina” już od jesieni 2013 roku zabiega, by Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (wówczas Adam Najder) udostępnił rejestr prowadzonych przez urząd umów z podanymi wartościami i to w formacie (pliku), w którym jest on prowadzony, czyli EXCEL.

Po kilkumiesięcznej wymianie korespondencji (szczegóły w artykułach zlinkowanych poniżej) otrzymaliśmy rejestr umów, ale bez wartości tych umów i to w plikach obrazów PDF (nieprzeszukiwalnych maszynowo). Sprawą tych rejestrów bez wartości zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w wyroku nakazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina ujawnić wartości tychże umów albo wydać akt.

Niestety w tej sprawie (pomimo wygranej portalu z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina) konieczne stało się jednak, przez złożenie przez UMiG Skawina skargi kasacyjnej, doprowadzenie sprawy przed Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Aktualnie czekamy na zawiadomienie o rozprawie. Do tego postępowania przystąpiło ogólnopolskie stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W NSA reprezentować nas będzie kancelaria adwokacka. Wszelka pomoc prawna ze strony Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska oraz kancelarii adwokackiej udzielana nam jest bezpłatnie.

I tak chronologicznie o tym, jak dążyliśmy do utworzenia (udostępnienia mieszkańcom) rejestru umów zawartych w roku 2012 i 2013:

Początki

Propozycja utworzenia rejestru umów w Gminie Skawina

Wniosek o udostępnienie rejestru umów Gminy Skawina

Rejestru umów w gminie Skawina ciąg dalszy (ODPOWIEDŹ BURMISTRZA)

Udostępnienie rejestru, ale bez wartości i w formie obrazkowej

Centralny Rejestr Umów za rok 2012 i 2013 UMiG Skawina UDOSTĘPNIONY dzięki portalowi InfoSkawina!

Czekając na udostępnienie przez Urząd Miasta i Gminy Skawina rejestrów umów z kwotami …

Skarga do WSA w Krakowie na bezczynność i wyrok

Skarga na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Skawina skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Po rozprawie w WSA w Krakowie w sprawie rejestru umów: Burmistrz Skawiny ma udostępnić wartości umów

Dziś Urząd Miasta i Gminy Skawina udostępnił w BIP centralny rejestr umów zawartych w roku 2015 (stan na 20 lutego 2015 r.), który zawiera 85 pozycji.

Plik rejestru umów można otworzyć i pobrać bezpośrednio z BIPu:

Centralny rejestr umów 2015

(kliknij “+” żeby powiększyć)

Podkreślić należy fakt, że w Polsce aktualnie już około 200 gmin i jednostek organizacyjnych publikuje rejestry zawieranych umów.

Wykaz rejestrów umów w Polsce (2013-2015):

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015 (w tym Skawina)

Więcej o rejestrach umów i procedurze ich otrzymywania przeczytacie Państwo na stronach:

Publiczny Rejestr Umów – Facebook

Procedura upubliczniania rejestrów umów

Będziemy wnioskować o cykliczne aktualizowanie tego rejestru w BIP, a także będziemy nadal zabiegać o udostępnienie rejestrów umów z latach 2012-2013 oraz 2014 z wartościami umów i to w plikach EXCEL. Nawet w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Poniżej losowo wybrany fragment udostępnionego rejestru umów 2015:

Rejestr_Umów_Skawina

Podsumowując, kolejne nasze działania zmierzające do zwiększania kultury jawności i dostępu obywateli do informacji publicznej (w tym wydatkowanych środków publicznych) w gminie Skawina są realizowane.

Zresztą trzeba dodać, że w trakcie kampanii wyborczej o zwiększanie dostępu obywateli do informacji publicznej (rozbudowany BIP, nagrywanie na video sesji), przejrzystość i jawność działania gminy pytaliśmy również kandydatów na burmistrza w trakcie debaty kandydatów. Każdy z nich opowiedział się za tym by w gminie Skawina urząd był bardziej otwarty i przejrzysty dla mieszkańców. Podkreślano to również w swoim programie (patrz: wprowadzenie pełnej informacji dotycząca działalności Urzędu w ramach hasła „Na co idą moje pieniądze?” | 8. Rejestr umów).

Sesje Rady Miejskiej od niedawna są już nagrywane i udostępniane mieszkańcom, protokoły z komisji radnych są już cyklicznie udostępniane, tak samo protokoły z zebrań wiejskich i osiedli. I dziś – rejestr umów za rok 2015 został również udostępniony.

Wygląda na to, że obietnice składane wyborcom powoli zaczynają być realizowane, a osoby zarządzające Gminą Skawina wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i gości.

6 response to "Centralny Rejestr Umów za 2015 rok udostępniony w BIP Gminy Skawina!"

 1. Przez: HB Zamieszczono: 24 lutego 2015

  Co to znaczy:
  8.
  12.01.2015
  ROŚ.11.2
  do
  15000,00 zł brutto????
  1000, 2000, może 3000, a może 14999?? To cyrk jakiś?

   • Przez: HB Zamieszczono: 25 lutego 2015

    no to jeszcze .. lp. 27 i 56 🙂
    trupki dzienne i nocne 🙂 Tylko czekać na świąteczne :)))
    Kreatywność urzędnicza ratusza wchodzi w 2 fazę abstrakcji.

  • Przez: Redakcja Zamieszczono: 7 marca 2015

   Odpowiedź UMiG Skawina z dnia 6 marca 2015 r.:

   “W odpowiedzi na zapytanie skierowane do tut. urzędu drogą elektroniczną dnia 25.02.br w sprawie udzielenia wyjaśnień dot. zapisów umowy informuję :

   Zwrot „ do” używany przy określeniu wartości umowy określa jedynie wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadań objętych daną umową. Stosowany jest w sytuacji, gdy nie można przewidzieć np. ilości wykonanych usług, które wycenione są w ofercie stanowiącej załącznik do umowy.

   z poważaniem

   Joanna Szczygłowska – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG w Skawinie”

 2. Przez: szok Zamieszczono: 23 lutego 2015

  Pozycja 11 i 12 : wyk.prac pielęgnacyjno-porządkowych w ośrodku adopcyjnym dla Bezdomnych Zwierząt,dwie umowy zlecenia,z dwoma osobami,każda na kwotę 10 800 zł brutto, za pół roku wykonywania zlecenia,w dodatku imię i nazwisko jednej z Pań,która jest stroną umowy zbieżne z pracownicą Urzędu Pracy. Nasuwa się pytanie skąd takie ogromne kwoty i jak załapać się na takie zlecenie???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *