Centralny rejestr umów za pierwszy kwartał 2015 r. udostępniony w BIP

CRU2015Wczoraj, tj. 7 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina udostępniono kolejny zaktualizowany plik PDF o nazwie „Centralny Rejestr Umów 2015″. C.R.U. 2015 zawiera takie kolumny jak: l.p., data rejestracji, nr umowy nadany przez kierownika jednostki organizacyjnej, data zawarcia umowy / porozumienia, strona umowy, przedmiot umowy, okres obowiązywania umowy, wartość umowy, symbol komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację umowy, aneksy do umowy, numer i data zawarcia oraz uwagi.

Przypomnijmy. Portal „InfoSkawina” już od jesieni 2013 roku zabiega(ł), by Burmistrz Miasta i Gminy Skawina (wówczas Adam Najder) udostępnił rejestr prowadzonych przez urząd umów z podanymi wartościami i to w formacie (pliku), w którym jest on prowadzony, czyli EXCEL.

Po kilkumiesięcznej wymianie korespondencji (szczegóły w artykułach na naszej stronie) otrzymaliśmy rejestr umów, ale bez wartości tych umów i to w plikach obrazów PDF (nieprzeszukiwalnych maszynowo). Sprawą tych rejestrów bez wartości zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który w wyroku nakazał Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina ujawnić wartości tychże umów albo wydać akt.

Niestety w tej sprawie (pomimo wygranej portalu z Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina) konieczne stało się jednak, przez fakt złożenia przez UMiG Skawina skargi kasacyjnej, doprowadzenie sprawy przed Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Aktualnie czekamy na zawiadomienie o rozprawie. Do tego postępowania przystąpiło ogólnopolskie stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W NSA reprezentować nas będzie kancelaria adwokacka. Wszelka pomoc prawna ze strony Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska oraz kancelarii adwokackiej udzielana nam jest bezpłatnie.

Wracając do udostępnionego za pierwszy kwartał 2015 r. centralnego rejestru umów udostępniamy go dla Państwa w poniższym linku:

Centralny rejestr umów I kwartał 2015

Fragment CRU za I kwartał 2015 w gminie Skawina:

CRU2015

Podkreślić należy fakt, że w Polsce aktualnie już około 200 gmin i jednostek organizacyjnych publikuje rejestry zawieranych umów.

Wykaz rejestrów umów w Polsce (2013-2015):

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015 (w tym Skawina)

Więcej o rejestrach umów i procedurze ich otrzymywania przeczytacie Państwo na stronach:

Procedura upubliczniania rejestrów umów

Publiczny Rejestr Umów – Facebook

Będziemy nadal zabiegać o udostępnienie rejestrów umów z latach 2012-2013 oraz 2014 z wartościami umów i to w plikach EXCEL. Nawet w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Tak samo jeśli chodzi o jednostki organizacyjne gminy Skawina.

Zobacz także:

Centralny Rejestr Umów za 2015 rok udostępniony w BIP Gminy Skawina!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *