Co skontroluje w 2016 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Krakowskiego?

kontrola_jawnosc_watchdogWiemy już co będzie przedmiotem kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krakowskiego w 2016 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano właśnie Uchwałę Nr XV/97/2015 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2016.

W zatwierdzonym rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016,  stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, kontrolą objęte zostaną:

Styczeń

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie prawidłowości eksploatacji samochodów służbowych – rozliczenie dokumentacji za rok 2015.

Sprawdzenie zasad naboru pracowników (zastosowanie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych).

UWAGA! W tym miejscu zwracamy Komisji Rewizyjnej szczególną uwagę na nabór, o którym pisaliśmy w artykule: Znamy Zastępcę Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Został nim Jacek Gryga

oraz odpowiedź z ZDPK na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej: Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Luty

Kontrola Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów – Filia w Skawinie

W zakresie terminowości wydawania pozwoleń i decyzji w 2015 r.

Marzec

Kontrola Domu Pomocy w Batowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.

Kwiecień 

Kontrola Domu Dziecka w Sieborowicach w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych podopiecznych.

Maj

Kontrola Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie w zakresie wydatkowania środków finansowych  na remonty w 2015 r.

Czerwiec Lipiec – Sierpień – brak kontroli

Wrzesień

Kontrola Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie wydawania decyzji za rok 2015-2016.

Październik

Kontrola Domu Pomocy w Czernej w zakresie wydatkowania środków finansowych na remonty w 2015 r. oraz warunków socjalno-bytowych pensjonariuszy.

Listopad

Kontrola Wydziału Komunikacji – Filia w Węgrzcach w zakresie terminowości wydawania pozwoleń i decyzji w roku 2015-2016.

kontrola_jawnosc_watchdog

Źródło:
BIP SP w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *