Co w planie pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok?

Uchwałą NR XIV/191/15 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2015 r. radni przyjęli plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na 2016 rok. W szczegółach wygląda on następująco.

Plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2016

Tematyka Podział zadań Termin
Ewaluacja procedury i zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego –  konsultacje społeczne

Rada – projekty i podjęcie uchwały

styczeń-luty

 

czerwiec

Szkolenie: „Podstawy prawne funkcjonowania organów pomocniczych gminy-sołectw i osiedli” (ustawa o samorządzie gminnym, statuty, KPA, ustawa o dostępie do informacji publicznej) Przewodniczący – organizacja szkolenia

Burmistrz – warunki organizacyjne

luty
Nowelizacja zapisów Statutu Gminy Skawina oraz Regulaminu Rady Miejskiej Doraźna komisja – konsultacje

Doraźna komisja – projekty dokumentów i uchwał

Rada – procedowanie i przyjęcie

luty-październik
Nowelizacja Statutów jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli Doraźna komisja – konsultacje

Doraźna komisja – projekty dokumentów i uchwał

Rada – procedowanie i przyjęcie

 

luty- grudzień
Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej

 

Aktualizacja Statutu MRM

Przewodniczący RM – organizacja sesji inaugurującej

Rada – projekty i podjęcie uchwały

luty

 

czerwiec

Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Burmistrz – sprawozdanie

komisje – opinie,

Komisja Rewizyjna – opinia i wniosek

Rada – dyskusja i podjęcie uchwały

maj-czerwiec
Ustalenie stawek podatków i opłat na rok 2017 Burmistrz – projekt uchwały

komisje – opinie,

Rada – dyskusja i podjęcie uchwał

wrzesień
Powołanie Rady Seniorów

Uchwalenie Statutu SRS

Rada – konsultacje

Rada – projekty i podjęcie uchwały

maj
Dyskusja w sprawie wprowadzenia funduszy sołeckich Burmistrz – projekt uchwały

komisje – opinie,

Rada – dyskusja i podjęcie uchwał

wrzesień
Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora Rada – konsultacje

Rada – projekty i  podjęcie uchwały

kwiecień-październik
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej za 2016 rok

Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2017

Komisje – przygotowanie sprawozdań i planów pracy,

Rada – dyskusja i podjęcie uchwały

grudzień
Uchwalenie budżetu gminy Skawina na rok 2017 Burmistrz – projekt i ew. autopoprawki,

Rada – debata robocza i podjęcie uchwały

 

listopad –

grudzień 2016

Podejmowanie uchwał aktualizujących zapisy budżetu gminy Skawina na 2016 rok Burmistrz – projekt uchwały

komisje – opinie,

Rada – dyskusja i podjęcie uchwał

cały rok
Podejmowanie działań rozwiązujących bieżące problemy gminy Burmistrz – projekt uchwał

komisje – opinie,

Rada – dyskusja i podjęcie uchwał

cały rok
Udział w uroczystościach środowiskowych

Promowanie działań Rady Miejskiej

Prezydium RM i poszczególni radni cały rok

Planowana liczba sesji zwyczajnych: 12, w tym 3 wyjazdowe (na zaproszenie)

Planowane terminy sesji: ostatnia środa miesiąca

Planowana liczba debat roboczych: 4-6

Planowana liczba szkoleń: 2

___

Szczególnie cieszy zaplanowane szkolenie z zakresu „Podstawy prawne funkcjonowania organów pomocniczych gminy-sołectw i osiedli” (ustawa o samorządzie gminnym, statuty, KPA, ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Jeśli nie po zorganizowanym przez nas otwartym dla wszystkich szkoleniu z dostępu do informacji publicznej (TUTAJ), to może akurat po tym szkoleniu Urząd Miasta i Gminy Skawina będzie skłonny w końcu odpowiedzieć na nasze zapytanie prasowe i być bardziej otwartym urzędem dla obywateli, mieszkańców i prasy (Niektóre informacje publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina niedostępne dla prasy i obywateli), a nie będzie zasłaniać się np. szczególnie istotnym interesem publicznym…

Inne jednostki samorządu terytorialnego jakoś nie miały z tym pytaniami problemu.

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *