Co wyszło z kontroli rozliczeń dotacji gminnych w wybranych organizacjach pozarządowych?

Prezentujemy Państwu protokół z kontroli przeprowadzonej od września do listopada 2019 r. przez radnych z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie. Kontrola odbyła się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji. Skontrolowano m.in. MTS Piast Skawina, Towarzystwo Przyjaciół Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Terenowy Klub Sportowy Skawinka Skawina. We wnioskach pokontrolnych zawarto informację, że w analizowanych sprawozdaniach brak jest umów z podwykonawcami a faktury i rachunki są ogólnikowo opisane. Co i jak dokładnie skontrolowano możecie przeczytać w protokole poniżej. Przypominamy, że to dzięki portalowi InfoSkawina możecie czytać efekty pracy Waszych radnych podczas prac w komisjach. Wcześniej te dane nie były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Niestety mimo naszych kilkukrotnych wskazań, wniosków i próśb, protokoły te wciąż są umieszczane w BIP w formie obrazkowej (których fragmentów nie można łatwo kopiować), pomimo, że w innych gminach są one publikowane w formie cyfrowo przeszukiwalnej. Nie wiemy, czy to już czysta złośliwość (np. wobec osób niepełnosprawnych, którzy przez to nie mogą bezproblemowo odczytać/odsłuchać tekstu), bo nie wyobrażamy sobie, by w XXI wieku nadal nie potrafić tego należycie zrobić.

Protokół nr 5/2019 z kontroli przeprowadzonej w terminie 17 września – 19 listopada 2019 r.:

Źródło: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1696687,protokol-nr-52019-z-kontroli-przeprowadzonej-w-terminie-17-wrzesnia-19-listopada-2019-r.html

Niestety, jak wyżej wskazaliśmy, protokoły z posiedzeń komisji radnych (i nie tylko!) publikowane są w formie niezgodnej z przepisami prawa (Krajowe Ramy Interoperacyjności) i standardem WCAG 2.0 (graficzne pliki, skany obrazkowe – zamiast w wersji cyfrowo przeszukiwalnej).

Standard WCAG 2.0 określa stopień dostępności stron internetowych, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych lub seniorów. W dokumentach publikowanych przez Gminę Skawina jest poważny problem, bo przez publikację obrazków PDF wyklucza się cyfrowo osoby niepełnosprawne (nie są w stanie wykorzystać programów wspomagających korzystanie z dokumentów).

Tłumaczyliśmy to władzom Skawiny na łamach naszego portalu wiele razy, ale dalej jest z tym problem. Kiedy zaczną stosować odpowiednie standardy? Wciąż nie wiadomo…

Standard WCAG 2.0

WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *