Czas na podsumowanie konsultacji społecznych GPR dla miasta Skawina

Informacja_infoZapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych prowadzonych w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Skawina. Przedstawiamy uwagi i sugestie mieszkańców i interesariuszy, które pojawiły się w toku przeprowadzonego opiniowania.

W związku z zakończeniem w dniu 29 marca 2016 r. procesu konsultacji społecznych projektów Uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Skawina oraz w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla miasta Skawina i ustanowienia jego regulaminu, przedkładamy w załączeniu podsumowanie w formie raportu.

Wersja papierowa raportu jest dostępna do wglądu w siedzibie Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, Rynek 12 (wejście od ul. Krzywej).

===

Załączniki:

Źródło:
Gmina Skawina

Informacja_info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *