Czy Gmina Skawina przekaże Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców?

Parę dni temu poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udzielenie informacji w zakresie tego, czy Gmina Skawina udostępniła Poczcie Polskiej S.A. spis wyborców a jeśli nie udostępniła, to czy planuje to zrobić? Odpowiedź nadeszła od rzecznika prasowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i brzmiała jak poniżej.

I. Zapytanie skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 23 kwietnia 2020 r.: 

W związku z artykułem, który ukazał się na stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska:

https://siecobywatelska.pl/organizacje-apeluja-do-samorzadow-w-sprawie-list-wyborcow/ 

w którym wskazuje się, że:

„Udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego czy naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, może na ww. jednostki nałożyć administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł (art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgodnie z art. 266 § 2 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który osobie nieuprawnionej ujawnia informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności.  ”

a także posiłkując się opinią prawną / apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie udostępniania list wyborców udostępnionym na stronie:

https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/Apel_organizacji_wybory.pdf  

wnosimy na podstawie art. 61 Konstytucji RP, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo Prasowe o udzielenie informacji na ten zwrotny adres e-mail w zakresie tego, czy Gmina Skawina udostępniła Poczcie Polskiej S.A. spis wyborców?

A jeśli nie udostępniła, to czy planuje to zrobić?

Z poważaniem

Redakcja

II. Odpowiedź rzecznika prasowego UMiG w Skawinie z 24 kwietnia 2020 r:

Szanowna Redakcjo,

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców. Podobnie jak inne samorządy otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, zostało ono poddane analizie prawnej. Po jej zakończeniu zostanie podjęta decyzja, którą opublikujemy na stronie www.gminaskawina.pl oraz na Facebooku.

Pozdrawiam!

Marcin Kozielski

Rzecznik prasowy

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Komentarz redakcyjny:

Oto fragmenty rejestru umów (stan na marzec 2020 r.), w którym wyszczególnione są wybrane (zwłaszcza pogrubione) koszty dotyczące m.in. świadczenia usług prawniczych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego – Grażyna Kuca – Świadczenie obsługi prawnej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (w szczególności projektów inwestycyjnych) od 03.02.2020 do 31.12.2020 – 55 350,00 zł brutto
 2. Kancelaria Radcy Prawnego – Grażyna Kuca – Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu w 2020 r. zastępstwa procesowego od 03.02.2020 do 31.12.2020 – 18 450,00 zł brutto
 3. Krystyna Kollbek-Myszka – Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od 02.01.2020 do 31.12.2020 – 6 000,00 zł brutto (w domyśle: miesięcznie? – w rejestrze tego nie wskazano, a treści umów z lat poprzednich mogą na to wskazywać)
 4. Anna Łabuda – Umowa zlecenia na usługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina od 02.01.2020 do 31.12.2020 – 7 150, 00 zł brutto miesięcznie
 5. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Jach-Balicka – Prowadzenie konsultacji i poradnictwa prawno-społecznego od 13.01.2020 do 31.12.2020 – 30 000,00 zł brutto

Źródło: BIP Gminy Skawina

Mamy nadzieję, że analiza prawna przez prawników pracujących na usługi Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie za grube pieniądze podatników dadzą dobre rezultaty. rezultaty co wskazana darmowa opinia prawników i ekspertów z czterech organizacji pozarządowych zajmujących się od wielu lat prawami człowieka, prawem do informacji oraz prawem do prywatności, która została przesłana do samorządów, opublikowana na różnych stronach, w tym także rozpowszechniona (media lokalne i ogólnopolskie).

Jeśli będzie odmienna, chętnie się z nią zapoznamy. Zatem czekamy!

12 response to "Czy Gmina Skawina przekaże Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców?"

 1. Przez: Skawiniak Zamieszczono: 11 maja 2020

  W razie umorzenia postępowania każdy może samodzielnie może wnieść subsydiarny akt oskarżenia do Sądu. Panie Andrzeju, proszę nie rezygnować. Bycie pokrzywdzonym w Prokuraturze nic nie kosztuje i da Panu pewny prejudykat do postępowania do ewentualnego postępowania cywilnego, które jest płatne.

 2. Przez: andrzej Zamieszczono: 10 maja 2020

  Prokuratura na 100% postępowanie umorzy, tutaj trzeba złożyć pozew zbiorowy albo skarżyć go z powództwa cywilnego z przepisów ustawy RODO. W tym układzie politycznym żaden prokurator się nie podłoży pamiętając co ZZ robi z takimi ludźmi, vide sprawa prokurator Wrzosek.

 3. Przez: Skawiniak Zamieszczono: 10 maja 2020

  Sprawa jest w Prokuraturze. Każdy może się zgłosić jako pokrzywdzony. Można pisemnie, a można
  też mailem.

 4. Przez: andrzej Zamieszczono: 7 maja 2020

  Do Michał: Chcesz się przyłączyć czy jednak bijesz brawo burmistrzowi?

 5. Przez: Elżbieta i Jerzy Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Oczekujemy z niecierpliwością na wybory , aby oddać głos na naszego najlepszego kandydata! Tego prawa nie oddamy i nikt nam go nie odbierze! Burmistrzowi dziękujemy za prawomyślną i patriotyczną odpowiedź ws.danych – bo przecież spisy wyborców zawsze istniały i nikt nie miał pretensji,że w nich figurował!Popieramy!

 6. Przez: Tomasz Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Nie ma co się wyzłośliwiać w kwestii korzystania z własnych przeników przez Gminę. Sens ich pracy jest taki, by stosownie do okoliczności walczyć na argumenty, dokonywać pogłębionej analizy i nie przyjmować z automatu stanowiska innej strony. Trzeba chociażby sprawdzić, czy rzeczywiście zdawkowo powołane przepisy istnieją i jak są interpretowane przez Sądy i organy administracji powołane do ich egzekwowania, a dalej także zapoznać się ze stanowiskiem nauki (komentatorów). Nawet jeśli ze stanowiskiem organizacji Gmina się zgodzi, to i tak musi je sprawdzić pod kątem rzetelności, by potem ktoś nie znalazł w nim luk i nie użył przeciw Burmistrzowi.

  Sam osobiście jestem przeciw przekazaniu danych ze spisu i nawet wysłałem stosowne oświadczenie do Gminy.

 7. Przez: Pppp Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Burak

 8. Przez: Daw Zamieszczono: 29 kwietnia 2020

  Dane już zostały przekazane

 9. Przez: andrzej Zamieszczono: 27 kwietnia 2020

  Do: SKAWINABEZWYKLĘTYCH . PiS i przyzwoitość, hmm, dla mnie to dwa bieguny. Tylko strach przed odpowiedzialnością karną i cywilną może spowodować, że listy nie zostaną jednak przekazane. A ja z przyjemnością spotkam się z NR w sądzie, być może jakiś pozew zbiorowy da się założyć chociaż społeczeństwo w Skawinie jest typu 500+.

 10. Przez: SkawinaBezWyklętych Zamieszczono: 26 kwietnia 2020

  Bardzo ciekawa informacja. Jeśli RzePISko przekaże dane osobowe od razu masę ludzi złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i ewentualnie subsydiarny akt oskarżenia, co pozwoli go posadzić i uwolnić gminę od tego całego RzePISka.
  W Wadowicach taki sam typ jak on się jednak złamał, to myślę, że on też tego nie zrobi. Jakieś granice służalczości pewnie ma.

 11. Przez: andrzej Zamieszczono: 26 kwietnia 2020

  Tylko spróbujcie przekazać moje dane osobowe PP SA. Moje konto czeka na odszkodowanie. Panie Rzepisko, przynależność do partii piss nie zwalnia od przestrzegania prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *