Czy Gmina Skawina przekaże Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców?

Parę dni temu poprosiliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o udzielenie informacji w zakresie tego, czy Gmina Skawina udostępniła Poczcie Polskiej S.A. spis wyborców a jeśli nie udostępniła, to czy planuje to zrobić? Odpowiedź nadeszła od rzecznika prasowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i brzmiała jak poniżej.

I. Zapytanie skierowane do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie 23 kwietnia 2020 r.: 

W związku z artykułem, który ukazał się na stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska:

https://siecobywatelska.pl/organizacje-apeluja-do-samorzadow-w-sprawie-list-wyborcow/ 

w którym wskazuje się, że:

“Udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ponadto, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przez jednostki samorządu terytorialnego czy naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych określonych w RODO, może na ww. jednostki nałożyć administracyjne kary pieniężne w wysokości do 100 000 zł (art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgodnie z art. 266 § 2 Kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który osobie nieuprawnionej ujawnia informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności.  ”

a także posiłkując się opinią prawną / apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w sprawie udostępniania list wyborców udostępnionym na stronie:

https://siecobywatelska.pl/wp-content/uploads/2020/04/Apel_organizacji_wybory.pdf  

wnosimy na podstawie art. 61 Konstytucji RP, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo Prasowe o udzielenie informacji na ten zwrotny adres e-mail w zakresie tego, czy Gmina Skawina udostępniła Poczcie Polskiej S.A. spis wyborców?

A jeśli nie udostępniła, to czy planuje to zrobić?

Z poważaniem

Redakcja

II. Odpowiedź rzecznika prasowego UMiG w Skawinie z 24 kwietnia 2020 r:

Szanowna Redakcjo,

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie nie udostępnił Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców. Podobnie jak inne samorządy otrzymaliśmy pismo w tej sprawie, zostało ono poddane analizie prawnej. Po jej zakończeniu zostanie podjęta decyzja, którą opublikujemy na stronie www.gminaskawina.pl oraz na Facebooku.

Pozdrawiam!

Marcin Kozielski

Rzecznik prasowy

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Komentarz redakcyjny:

Oto fragmenty rejestru umów (stan na marzec 2020 r.), w którym wyszczególnione są wybrane (zwłaszcza pogrubione) koszty dotyczące m.in. świadczenia usług prawniczych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego – Grażyna Kuca – Świadczenie obsługi prawnej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (w szczególności projektów inwestycyjnych) od 03.02.2020 do 31.12.2020 – 55 350,00 zł brutto
 2. Kancelaria Radcy Prawnego – Grażyna Kuca – Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu w 2020 r. zastępstwa procesowego od 03.02.2020 do 31.12.2020 – 18 450,00 zł brutto
 3. Krystyna Kollbek-Myszka – Obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od 02.01.2020 do 31.12.2020 – 6 000,00 zł brutto (w domyśle: miesięcznie? – w rejestrze tego nie wskazano, a treści umów z lat poprzednich mogą na to wskazywać)
 4. Anna Łabuda – Umowa zlecenia na usługę prawną Urzędu Miasta i Gminy Skawina od 02.01.2020 do 31.12.2020 – 7 150, 00 zł brutto miesięcznie
 5. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Jach-Balicka – Prowadzenie konsultacji i poradnictwa prawno-społecznego od 13.01.2020 do 31.12.2020 – 30 000,00 zł brutto

Źródło: BIP Gminy Skawina

Mamy nadzieję, że analiza prawna przez prawników pracujących na usługi Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie za grube pieniądze podatników dadzą dobre rezultaty. rezultaty co wskazana darmowa opinia prawników i ekspertów z czterech organizacji pozarządowych zajmujących się od wielu lat prawami człowieka, prawem do informacji oraz prawem do prywatności, która została przesłana do samorządów, opublikowana na różnych stronach, w tym także rozpowszechniona (media lokalne i ogólnopolskie).

Jeśli będzie odmienna, chętnie się z nią zapoznamy. Zatem czekamy!

12 response to "Czy Gmina Skawina przekaże Poczcie Polskiej S.A. dane wyborców?"

 1. Przez: Skawiniak Zamieszczono: 11 maja 2020

  W razie umorzenia postępowania każdy może samodzielnie może wnieść subsydiarny akt oskarżenia do Sądu. Panie Andrzeju, proszę nie rezygnować. Bycie pokrzywdzonym w Prokuraturze nic nie kosztuje i da Panu pewny prejudykat do postępowania do ewentualnego postępowania cywilnego, które jest płatne.

 2. Przez: andrzej Zamieszczono: 10 maja 2020

  Prokuratura na 100% postępowanie umorzy, tutaj trzeba złożyć pozew zbiorowy albo skarżyć go z powództwa cywilnego z przepisów ustawy RODO. W tym układzie politycznym żaden prokurator się nie podłoży pamiętając co ZZ robi z takimi ludźmi, vide sprawa prokurator Wrzosek.

 3. Przez: Skawiniak Zamieszczono: 10 maja 2020

  Sprawa jest w Prokuraturze. Każdy może się zgłosić jako pokrzywdzony. Można pisemnie, a można
  też mailem.

 4. Przez: andrzej Zamieszczono: 7 maja 2020

  Do Michał: Chcesz się przyłączyć czy jednak bijesz brawo burmistrzowi?

 5. Przez: Elżbieta i Jerzy Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Oczekujemy z niecierpliwością na wybory , aby oddać głos na naszego najlepszego kandydata! Tego prawa nie oddamy i nikt nam go nie odbierze! Burmistrzowi dziękujemy za prawomyślną i patriotyczną odpowiedź ws.danych – bo przecież spisy wyborców zawsze istniały i nikt nie miał pretensji,że w nich figurował!Popieramy!

 6. Przez: Tomasz Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Nie ma co się wyzłośliwiać w kwestii korzystania z własnych przeników przez Gminę. Sens ich pracy jest taki, by stosownie do okoliczności walczyć na argumenty, dokonywać pogłębionej analizy i nie przyjmować z automatu stanowiska innej strony. Trzeba chociażby sprawdzić, czy rzeczywiście zdawkowo powołane przepisy istnieją i jak są interpretowane przez Sądy i organy administracji powołane do ich egzekwowania, a dalej także zapoznać się ze stanowiskiem nauki (komentatorów). Nawet jeśli ze stanowiskiem organizacji Gmina się zgodzi, to i tak musi je sprawdzić pod kątem rzetelności, by potem ktoś nie znalazł w nim luk i nie użył przeciw Burmistrzowi.

  Sam osobiście jestem przeciw przekazaniu danych ze spisu i nawet wysłałem stosowne oświadczenie do Gminy.

 7. Przez: Pppp Zamieszczono: 30 kwietnia 2020

  Burak

 8. Przez: Daw Zamieszczono: 29 kwietnia 2020

  Dane już zostały przekazane

 9. Przez: andrzej Zamieszczono: 27 kwietnia 2020

  Do: SKAWINABEZWYKLĘTYCH . PiS i przyzwoitość, hmm, dla mnie to dwa bieguny. Tylko strach przed odpowiedzialnością karną i cywilną może spowodować, że listy nie zostaną jednak przekazane. A ja z przyjemnością spotkam się z NR w sądzie, być może jakiś pozew zbiorowy da się założyć chociaż społeczeństwo w Skawinie jest typu 500+.

 10. Przez: SkawinaBezWyklętych Zamieszczono: 26 kwietnia 2020

  Bardzo ciekawa informacja. Jeśli RzePISko przekaże dane osobowe od razu masę ludzi złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i ewentualnie subsydiarny akt oskarżenia, co pozwoli go posadzić i uwolnić gminę od tego całego RzePISka.
  W Wadowicach taki sam typ jak on się jednak złamał, to myślę, że on też tego nie zrobi. Jakieś granice służalczości pewnie ma.

 11. Przez: andrzej Zamieszczono: 26 kwietnia 2020

  Tylko spróbujcie przekazać moje dane osobowe PP SA. Moje konto czeka na odszkodowanie. Panie Rzepisko, przynależność do partii piss nie zwalnia od przestrzegania prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *