Czy można domagać się odszkodowania jeśli zniszczyłeś swój pojazd lub doznałeś kontuzji przez źle odśnieżoną nawierzchnię?

Zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego i to do niego należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg. Dlatego zgodnie z art. 417 § Kodeksu cywilnego – za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność zarządca drogi, w zależności od jej kategorii.

Jednak aby wejść na drogę sądową ciężar udowodnienia okoliczności zaniechania lub niedopełnienia obowiązków przez zobowiązanego zarządcę spoczywa, zgodnie z art.6 Kodeksu Cywilnego, na poszkodowanym. On musi w punktach udowodnić, czy konkretna szkoda ma związek ze źle odśnieżoną drogą, czyli zaniedbaniem. Nie jest konieczna, ale na pewno pomoże notatka policyjna lub straży miejskiej, oświadczenia świadków zdarzenia, oświadczenia osób zamieszkujących w pobliżu, a także, jeżeli jest to możliwe zdjęcia z miejsca zdarzenia ukazujące rozmiary powstałej szkody i okoliczności. Dodatkowym dowodem może być zapis trasy z monitoringu pojazdu, w którym oprócz historii jest informacja o prędkości pojazdu. To bardzo ważne, bo może być powodem, że brak jest jednej z przesłanek odpowiedzialności, jaką jest wina zarządu polegająca na niedopełnieniu ciążących na nim obowiązków polegających na usunięciu lodu, śniegu czy gołoledzi. 

Pamiętajmy również o utraconych korzyściach, które wyraża art. 361 Kodeksu cywilnego, iż naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

To od ilości i jakości dowodów zależy wysokość odszkodowania, a także czas w jakim będzie uzyskany.

Informacje o zarządcy drogi można uzyskać w urzędzie gminy, a wniosek o odszkodowanie składamy do zarządcy lub bezpośrednio do jego ubezpieczyciela. Na rozpoznanie sprawy zarządca drogi ma 30-dni.

Jeśli zarządca odmówi wypłaty, możemy wystąpić do sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby zarządcy z pozwem o odszkodowanie. Opłata od pozwu to 5% wartości żądanego odszkodowania.

Zobacz więcej na: www.rf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *