Czy obwodnica Skawiny, po jej wczorajszym otwarciu, będzie mieć pierwszeństwo na wjeździe do ul. Krakowskiej?

Wczoraj w godzinach popołudniowych otwarto budowany ostatnie 2,5 roku odcinek obwodnicy Skawiny, który wiedzie m.in nad torami kolejowymi, nad kanałem zasilającym w wodę elektrownię oraz nad dawnym składowiskiem odpadów przemysłowych b. Huty „Aluminium” w Skawinie. Wybudowany odcinek stanowi już trzeci etap budowy obejścia centrum Skawiny. Pierwszy odcinek 13 lat temu zbudowała własnym sumptem Gmina Skawina, drugi odcinek z rondem przy ul. Energetyków – samorząd województwa małopolskiego. Trzeci zakończony już, od tego ronda przy ul. Energetyków, do skrzyżowania z drogą krajową 44 w kierunku Oświęcimia (rondo przy ul. Piłsudskiego) – sfinansowało państwo. Mieszkańcy, i nie tylko oni, zadają sobie wciąż pytanie, czy to upłynni ruch w drodze do Krakowa, czy też nic nie pomoże.

Jak się może okazać, niewiele to pomoże, a wręcz pogorszy sytuację, gdyż zachęceni ulepszonym „obejściem centrum Skawiny”, inni kierowcy będą wybierać właśnie teraz tę trasę by dojechać do Krakowa (i z powrotem). I zatrzymają się na wjeździe na ul. Krakowską (obecnie DK 44).

A co na to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Oto wypowiedź rzecznika prasowego:

Prognozy ruchu wykonywane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu DK44 z obwodnicą Skawiny wykazały, że natężenie ruchu pojazdów będzie zbliżone do siebie zarówno na kierunku Kraków – DK44 jak i Kraków – obwodnica. Wynika to z dużego ruchu generowanego przez osoby mieszkające w Skawinie, a pracujące w Krakowie i codziennie dojeżdżające do pracy. Osoby te nie są zainteresowane korzystaniem z obwodnicy i będą poruszać się nadal DK44. Z uwagi na fakt, że istniejąca geometria skrzyżowania jest dostosowana do pierwszeństwa dla DK44 zmiana tego pierwszeństwa (bez przebudowy skrzyżowania), przy porównywalnych natężeniach ruchu może pogorszyć bezpieczeństwo. W związku z tym w chwili obecnej nie planujemy zmiany pierwszeństwa. Po oddaniu do ruchu obwodnicy, skrzyżowanie obserwowane i ewentualna zmiana pierwszeństwa będzie rozważana gdy będzie to uzasadnione zmianami w natężeniu ruchu na poszczególnych drogach.

Pozdrawiam
Iwona Mikrut

======

Wobec powyższego, najprawdopodobniej nie zmieni się wiele, poza faktem, że osoby jadące z zachodniej części gminy, powiatu, województwa, nie będą już oczekiwali na przejeździe kolejowym na ul. Energetyków. Zwiększy się też bezpieczeństwo a to z uwagi na powstałe rondo przy ul. Piłsudskiego, w przeciwieństwie do niebezpiecznego wyjazd z ulicy Energetyków jako podporządkowanej …

Obwodnica Skawiny w godzinach szczytu, ale i nie tylko, będzie zatem dalej “parkingiem” dla stojących w kilkusetmetrowym nieraz korku… głównie na odcinku przy ul. Krakowskiej, bo obwodnicą z prawdziwego zdarzenia tego nazwać nie można.

Ratunkiem rondo na ul. Krakowskiej?

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z odpowiedzią rzecznika prasowego GDDKiA w Krakowie z marca 2019 r. w kwestii budowy ronda na wjeździe z obwodnicy do ul. Krakowskiej:

Na ten rok planowane jest zakończenie etapu projektowania (obecny projekt zawiera kształt ronda umożliwiający w przyszłości Miastu Kraków rozbudowę ul. Skotnickiej do przekroju drogi dwujezdniowej, bez ingerencji w skrzyżowanie).

 1. Nadal trwa uzgadnianie projektu przebudowy skrzyżowania w zakresie wlotu ulicy Skotnickiej, która jest ulicą zarządzaną przez Miasto Kraków. Jednostkami podległymi Prezydentowi Krakowa, które wnoszą  swoje uwagi są m.in:
 • Miejski Inżynier Ruchu
 • Zespół Konsultacyjny do spraw dostępności Infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych działający przy Prezydencie MK
 • Zespół ds. ruchu rowerowego
 • Zarząd Transportu Publicznego
 • Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 1. Po akceptacji Planu Zagospodarowania Terenu, opartego na geometrii przebudowanego układu komunikacyjnego, przez wszystkich interesariuszy, plan ten zostanie przesłany do  akceptacji do GDDKIA w Warszawie, w celu uzgodnienia odstępstw od warunków technicznych. Wniosek o odstępstwa skierowany będzie do Ministra Infrastruktury.
 2. Po uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych (od m.in. ze względu na układ istniejących ulic np. ul. Wapowskiego oraz drogi gminnej na terenie Skawiny i lokalizacji zatok autobusowych)  będzie złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji).
 3. Planowane uzyskanie decyzji ZRID w postępowaniu wojewody, który ma ustawowy termin 90 dni na wydanie takiej decyzji, przewidywany jest na przełomie listopada i grudnia 2019 r.

Pozdrawiam

Iwona Mikrut

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

GDDKiA Oddział w Krakowie

Z kolei w połowie lipca 2019 r. otrzymaliśmy takie oto potwierdzenie:

Dzień dobry,

Dokumentacja projektowa dla przebudowy skrzyżowania DK44 (obwodnica) z ul. Krakowską w Skawinie jest na etapie uzyskiwania ostatecznych uzgodnień.

Przekazanie dokumentacji projektowej do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach wniosku o uzyskanie decyzji ZRID planowane jest, zgodnie z umową zawartą z biurem projektów, w listopadzie 2019 roku.

Pozdrawiam
Iwona Mikrut
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej

Zobacz także:

Wydadzą decyzję w sprawie c.d. budowy obwodnicy Skawiny – drogi wojewódzkiej od DK 44 (Skawina) do Rzozowa

Kiedy powstanie rondo turbinowe w ciągu DK 44: skrzyżowanie ul. Skotnickiej – Wrony – Podgórki Tynieckie?

Rondo przy ul. Krakowskiej w Skawinie (wyjazd z obwodnicy Skawiny) – co dalej z budową?

3 response to "Czy obwodnica Skawiny, po jej wczorajszym otwarciu, będzie mieć pierwszeństwo na wjeździe do ul. Krakowskiej?"

 1. Przez: pasażer Zamieszczono: 23 lipca 2019

  Zmiana pierwszeństwa zakorkuje miasto, zatrzyma komunikację zbiorową na ul. Krakowskiej. Po wakacjach korek na obwodnicy zapewne będzie kończył się przy rondzie na ul. Chmielka. Dziś korek na ul. Krakowskiej od świateł przy cmentarzu do autostrady. Od cmentarze na Czerwone Maki 30 minut, to bardzo przyzwoicie 🙂

 2. Przez: zrównoważony Zamieszczono: 23 lipca 2019

  Można wpompować 500 milionów w budowę rond, estakad,, przebudowę autostrady i mieć ten sam efekt końcowy KORKI.
  Wąskie gardła gdzie spotykają się dziesiątki tysięcy samochodów zawsze pozostaną. Tylko dobra komunikacja zbiorowa może wyciągnąć miasto ze stanu zapaści, przesiadka z samochodów do autobusów, i pociągów. Budowa buspasów między Skawiną a Krakowem, to powinien być priorytet na kolejne lata. Budowa P&R na obrzeżach miasta Skawiny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *