Czy warto wymieniać piece?

Ze strony Gminy Skawina: Czy warto pozbyć się “kopciucha” i zacząć ogrzewać dom znacznie bardziej ekologicznym i wygodnym gazem? 512 mieszkańców gminy Skawina w 2019 roku odpowiedziało na to pytanie twierdząco i wymieniło stary kocioł lub piec węglowy na nowe źródło ciepła. Skorzystali przy tym z całego szeregu dofinansowań. Od 2016 roku Skawina dofinansowuje ze środków budżetu gminy oraz zewnętrznych zadania służące ochronie powietrza związane z wymianą kotłów i likwidacją palenisk węglowych w budynkach mieszkalnych. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy 586 zawartych umów w zakresie zwrotu części kosztów zakupu pieca wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w roku 2019.

Nie wszyscy mieszkańcy zdążyli z realizacją zadania w określonym w umowie terminie z różnych przyczyn, między innymi opóźnień wynikających z podłączenia gazu, problemów ze znalezieniem instalatora. Na szczęście nic nie tracą, mogą podpisać umowę w nowym roku i wymienić kocioł.


Korzyści płynące z wymiany kotła:

  • komfort  – czyli więcej miejsca i czystszy dom, a także koniec ciągłych wizyt w kotłowni,
  • ekologia – zmniejszenie emisji pyłów i szkodliwych substancji,
  • czas –  czas poświęcony na dokładanie do pieca można wykorzystać na relaks,
  • lepsze relacje – sąsiedzi nie będą narzekać na czarny dym z komina.

Nie spoczywamy na laurach i kontynuujemy nasze działania w 2020 roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych wymianą “kopciucha” do składania wniosków o dofinansowanie w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina ul. Rynek 12 – wejście od ul. Krzywej.


Ważną informacją jest fakt, że od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych (ale nie można odliczyć kwot na które otrzymano dotację tj. Faktura na 16 000 zł; otrzymano dotację z gminy 7500 zł – można odliczyć pozostałą kwotę: 8500 zł). Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – kwota otrzymanych na podstawie faktur dotacji – tyle odliczasz od dochodu). Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Aby odliczać ulgę należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
  • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
  • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Źródło: OP / Gmina Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *