Czy źródła finansowania kampanii prezydenckiej są jawne? Równość w jawności – podpisujemy petycję

GhLPCFrlKto finansuje komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP? Czy mamy dostęp do tych informacji? Według prawa –  tak. W praktyce – dowiemy się, kto sfinansował kampanie kandydatów popieranych przez partie polityczne dopiero za rok! Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz partnerami – Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka i  Instytutem Spraw Publicznych – zachęca do podpisania petycji do partii politycznych, aby skłonić je do publikowania na swoich stronach internetowych informacji o dokonywanych wpłatach w trakcie trwania kampanii prezydenckiej.

Komitety wyborcze kandydatów na prezydenta RP finansowane są z trzech źródeł: wpłat osób indywidualnych, kredytów bankowych oraz wpłat od partii politycznych. W poprzednich wyborach prezydenckich, w 2010 r., to ostanie były jedynym źródłem finansowania dla KW Bronisława Komorowskiego, KW Jarosława Kaczyńskiego, KW Andrzeja Olechowskiego, a w przypadku KW Waldemara Pawlaka i KW Grzegorza Napieralskiego stanowiły ok. 99% budżetu komitetu. Prawdopodobnie w tegorocznej kampanii prezydenckiej 2015 r. będzie podobnie, czyli środki pochodzące z funduszy wyborczych partii politycznych będą jedynym lub dominującym źródłem finansowania dla największych komitetów wyborczych.

Widoczna jest prawna nierówność w zakresie przejrzystości finansowania komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP wspieranych przez partie polityczne, a tymi które tego wsparcia nie mają. Te, za którymi nie stoi zaplecze partii politycznej, w trakcie kampanii muszą publikować na swoich stronach internetowych aktualizowany rejestr wpłat od osób fizycznych. W przypadku komitetów kandydatów popieranych przez partie polityczne większość wpłat pochodzi z budżetów tych partii. A informacja o darczyńcach partii politycznych, którzy obecnie dokonują wpłat na rzecz tych partii, będzie dostępna dopiero za rok – w sprawozdaniach partii składanych do Państwowej Komisji Wyborczej wiosną 2016 r.!

„Dlatego zdecydowaliśmy się skierować petycję do partii politycznych, które popierają finansowo kandydatów startujących w nadchodzących wyborach prezydenckich, o bieżące publikowanie na swoich stronach internetowych informacji na temat darowizn przekazywanych w trakcie kampanii wyborczej.” – mówi Adam Sawicki, ekspert Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. I dodaje, że „obywatelki i obywatele powinni mieć dostęp, jeszcze przed wyborami, do aktualnej informacji o otrzymanych przez partię, w trakcie trwania kampanii, darowiznach od osób fizycznych”.

Petycję można podpisać na stronie: http://prezydent.siecobywatelska.pl/

 GhLPCFrl

Więcej informacji udziela:

Adam Sawicki

tel.: +48 692 576 301

Zobacz także:

Do jawności brakuje niewiele

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *