Damian Nowaczyk

Informacje i pytania, które zawarliśmy w ankiecie do kandydatów na radnych:

1. Imię i nazwisko: Damian Nowaczyk (KWW Anny Wąsowicz – Kontrast), okręg nr 5 – Skawina

2. Wykształcenie: W trakcie realizacji (uczeń IV klasy Technikum Informatycznego)

3. Doświadczenie zawodowe: Szkolenia zawodowe:
-certyfikat ukończenia kursu SEO
-certyfikat ukończenia kursu Serwisanta
-certyfikat ukończenia kursu Graficznego

4. Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

Organizator spotkań o tematyce patriotycznej; podejmowanie wielu inicjatyw szkolnych; organizator zbiórek żywności dla kombatantów oraz dla domu dziecka; organizator spotkań i sesji: ” Holocaust lekcja historii , szacunku i tolerancji” , ” Zbrodnia Katyńska – zbrodnia nieosądzona trwa nadal ” w ramach projektu “Pamięć dla Przyszłości” skierowanych do całej społeczności lokalnej oraz promotor procesów integracyjnych jakie zachodzą w Europie

5. Hierarchia działań. Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej w gminie podejmie Pani/ Pan w pierwszej kolejności jako radna/radny?

W pierwszej kolejności chcę poprawić relacje z obywatelami aby każdy Radny reprezentujący naszą Gminę miał kontakt ze społeczeństwem, pozwoli to być na bieżąco z otaczającymi problemami. Wprowadzenie informacji o dyżurach, udostępnienie danych kontaktowych oraz utworzenie serwisu poświęconemu na zamieszczanie swoich zgłoszeń, usprawni to działanie.

6. Budżet obywatelski. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego w gminie Skawina?

TAK

7. Sesje. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez nagrywanie na video przez UMiG Skawina sesji rady miejskiej w Skawinie i jej publikowanie?

TAK

8. Rejestr umów. Czy jest Pani/Pan za zwiększeniem dostępu obywateli do informacji publicznej poprzez cokwartalne publikowanie w BIP rejestru wszystkich zawartych przez gminę Skawina umów (w formie arkusza kalkulacyjnego)?

TAK

9. Komunikacja/infrastruktura. Mieszkańcy skarżą się na brak chodników i związane z tym niebezpieczeństwo dla pieszych, również wzdłuż drogi krajowej 44, brak dróg dojazdowych do osiedli i posesji w Skawinie, słabe połączenia MPK z Krakowem, ogromne natężenie ruchu w centrum miasta i drogach dojazdowych. Jaki ma Pani/Pan pomysł na rozwiązanie wskazanych problemów komunikacyjnych w gminie?

Mimo zadłużenia, należy zwiększyć budżet wydatków na transport – ewentualnie zmniejszając wydatki na mniej ważniejsze inwestycję. Pozwoli to na zbudowanie chodników wraz z oświetleniem w najbardziej newralgicznych miejscach, ponieważ bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. W mniej kluczowych drogach można stworzyć plan, w którym krok po kroku będą tworzone drogi dojazdowe.
Na terenie naszego miasta ma powstać Centrum Komunikacyjne, które moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem i pozwoli na ułatwienie komunikacji z Krakowem. Poprzez rozmowę z przedstawicielami prywatnych firm busów, można wynegocjować dodatkowe kursy busów w najbardziej potrzebnych porach dnia dla mieszkańców oraz uzgodnić trasę, która nie porusza się MPK. Wprowadzenie pewnego systemu internetowego, pozwoli na sprawne odnajdywanie się w rozkładach komunikacji.

10. Edukacja. Jaką ma Pani/Pan pomysł na dalszy rozwój poziomu edukacji w gminie Skawina?

W ostatnich latach poziom edukacji w naszej Gminie wzrósł, mimo to nawiązanie współpracy z szkołami Powiatu daje większe możliwości na rozwój w wielu nowych kierunkach jak np. wprowadzenie „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Problemem wartym uwagi jest infrastruktura szkół oraz nie wykorzystywanie w pełni potencjału budynków, które poza zajęciami szkolnymi mogą być wykorzystywane jako miejsce rozwijania kół zainteresowań oraz spotkań integracyjnych młodzieży.

11. Bezpieczeństwo. Jaki jest Pani/Pana pomysł na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, walkę z przestępczością i chuligaństwem?

Priorytetem w tej sprawie jest zwiększenie patroli Policji na ulicach miasta.

-restrukturyzacja straży miejskiej

-wprowadzenie resocjalizacji i prac społecznych.

-poprawa oświetlenia ulicznego.

Nie można zapominać pięknego cytatu Juliusza Słowackiego – “Słońce jest w każdym człowieku”. Należy dać możliwość rozwoju poprzez stworzenie odpowiedniej bazy kulturalnej i zajęć dodatkowych oraz wprowadzeni ułatwienia ogólnodostępnego zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

12. Seniorzy. Starzenie się mieszkańców i sytuacja osób starszych – jak można w perspektywie najbliższych lat dbać o tę część społeczeństwa w gminie Skawina?

-zwiększenie i ułatwienie możliwości spotkań integracyjnych,
-promowanie i zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MultiCentrum, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i innych organizacji
-promowanie oferty sportowej, społecznej i kulturalnej
-zwiększenie ilości ławek i toalet w miejscach publicznych oraz w “przestrzeni miejskiej”
-likwidacja barier architektonicznych

===

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *