Debata społeczna w Skawinie

_3_2W dniu 23 czerwca 2015 roku w skawińskim ratuszu odbyła się debata społeczna, której tematem było bezpieczeństwo ludzi starszych. Inicjatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Krakowie oraz władze samorządowe powiatu krakowskiego i Skawiny.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie z Józefem Krzyworzeką Starostą Krakowskim na czele, Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Dariusz Pocięgiel oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Skawiny i Gminy Skawina.

Na wstępie insp. Dariusz Pocięgiel powitał przybyłe osoby i wskazał na istotę debaty, która z jednej strony zawiera się w informowaniu społeczności o zagrożeniach przestępczością i sposobach unikania zagrożeń, a z drugiej zbliża Policję do mieszkańców i ich problemów dając szansę na bezpośrednią wymianę informacji.

Policjanci z naszej komendy przedstawili prezentacje, które obejmowały opis działań przestępców skierowanych na osoby starsze, ze szczególnym naciskiem na przestępstwa oszustw dokonywanych na legendy np. “na wnuczka” “na policjanta” itp. Przedstawiono zebranym sposoby postępowania, gdyby stały się one obiektem zainteresowania przestępców oraz poinformowano o metodach działania policjantów w takich przypadkach.

Zgromadzonym przedstawiono także prezentację multimedialną informującą o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu krakowskiego i przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych przez pieszych i rowerzystów.

W ramach dyskusji, która odbyła się po prelekcjach mieszkańcy najczęściej wskazywali na problemy związane z poruszaniem się po drogach biegnących przez wioski, gdzie brak jest chodników i brak miejsc do parkowania w Skawinie.

Komendant Powiatowy Policji poinformował o podejmowanych przez podległych mu policjantów krokach w celu zmniejszenia zagrożeń drogowych, Starosta Krakowski i Burmistrz Skawiny wskazali zakres ich działań i możliwości ingerencji w infrastrukturę drogową dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Spotkanie z mieszkańcami było ważnym i kolejnym już przykładem zbliżania się policjantów do codziennych problemów mieszkańców w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz elementem trendu zmiany wizerunku Policji jako formacji służebnej wobec obywateli. Kontakty policjantów z KPP w Krakowie z mieszkańcami to dziś już rzecz codzienna i przybierająca różne formy od prelekcji w szkołach po udział w zebraniach wiejskich, a wczorajsza debata to jeden z elementów tej ustawicznej tendencji.

Źródło:
KPP Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *