Dialog międzykulturowy od kuchni

logo DialogaPolska przez wieki była tyglem wielokulturowym, miejscem łączącym narody, w jej historii splatały się i przeplatały losy wielu nacji. Jednym z regionów będących przykładem przyjaznego współistnienia wielu narodowości była od wieków Galicja, czyli dzisiejsze tereny południowo-wschodniej Polski oraz  zachodniej Ukrainy.

Była ona synonimem wielokulturowości i współżycia osób o odmiennych poglądach politycznych i przekonaniach religijnych. Kolorytu miastom i miasteczkom regionu dodawali licznie zamieszkujący ją Żydzi. Na terenach południowo-wschodnich niezwykle tradycyjni i barwni górale rusińscy – Łemkowie budzili ciekawość swą odmiennością religijną, językową i obyczajową. W wielu wioskach widzieć się dało charakterystyczne, nędzne skupiska osiadłych Cyganów, trudniących się kowalstwem. Na Sądecczyźnie mieszkali osadnicy niemieccy z czasów kolonizacji końca XVIII w. Na terenie Galicji Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Austriacy świętowali wspólnie katolicką Wielkanoc, prawosławną Paschę oraz żydowskie święto Namiotów. Osoby wywodzące się z różnych kultur i religii  potrafiły pokojowo współistnieć ubogacając swoje własne tradycje i zwyczaje. Jednym z istotniejszych elementów owej wymiany kulturowej było zasiadanie do świętowania przy suto zastawionym stole. Żydowska gefilte fisz, czyli karp na słodko, ukraińska kutia oraz „pierogi ruskie”, które stworzyli Ukraińcy,  to potrawy przy degustacji których omawiano problemy polityczne i sprawy dnia codziennego.

Sposobem na ukazaniem wielobarwnej społeczności galicyjskiej i jej wpływu na współczesną Małopolskę, a tym samym Skawinę, ma być realizacja projektu DIALOG MIĘDZYKULTUROWY OD KUCHNI. Projekt zwracać będzie szczególną uwagę na proces komunikacji, rozpatrywanej w aspekcie międzykulturowym i międzypokoleniowym. Komunikacja to bowiem sens wszelkiego rozwoju. Uzupełniona o zrozumienie, otwartość, chęć kreowania ponadlokalnej wspólnoty staje się dialogiem ‒ podstawą poznania tych, którzy różnią się od nas. Mówiąc o dialogu mamy na myśli wyjątkową sytuację rozmowy, wymiany, poszerzania horyzontów, zawsze zakładającą zaangażowanie. Komunikacja to słowo, które w ostatnich latach pojawia się w wielu kontekstach, szczególnie jednak w przypadku kultury odkrywa się jego wartość. Dialog międzykulturowy może dotyczyć religii, zwyczajów, tradycji, zachowań. Niekiedy służy odkrywaniu zaginionej wielości etnicznej, po której zostały tylko ślady minionej koegzystencji. Przy odpowiednim podejściu nieufność pojawiająca się podczas spotkania z nieznanym, przeradza się w ciekawość i chęć zrozumienia źródeł tego, co jednych zaskakuje, a dla innych jest rutyną.

Zajęcia i warsztaty, w których wezmą udział uczestnicy (osoby 60+), wolontariusze i trenerzy będą miejscem wymiany poglądów, ścierania się racji i być może pozwolą na wypracowanie innego spojrzenia na obcokrajowców w Małej Ojczyźnie. Ważnym aspektem realizowanego projektu będzie również podjęcie próby zmiany przyzwyczajeń żywieniowych osób starszych poprzez zajęcia z dietetykiem i dostosowanie starych, rodzinnych przepisów do zasad zdrowego żywienia.

Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do biura projektu – siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, ul. Żwirki i Wigury 23/16.

Projekt realizowany przez: Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wartość projektu: 56.639,00 zł.

ASOSa

Źródło:
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *