Dlaczego Przychodnia Zdrowia w Skawinie nie przystąpiła do przetagu NFZ? Protokół z Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej

Dlaczego Przychodnia w Skawinie nie przystąpiła do przetagu NFZ? Czy Rada Miejska i Burmistrzowie mogli w jakikolwiek sposób temu zaradzić? Czy zrobiono wszystko, by mieszkańcom przekazać szybko i pełne informacje o przyszłości opieki całodobowej i świątecznej w gminie Skawina? Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina protokołem z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które miało miejsce 22 września 2017 r. Spotkanie poświęcone było głównie kwestii likwidacji opieki całodobowej i świątecznej w mieście Skawina i przeniesieniem jej do ośrodka w Radziszowie. Odpowiedzi na powyższe pytania możecie Państwo znaleźć w treści poniższego protokołu. Przypominamy, że to po złożonych wnioskach portalu InfoSkawina protokoły z komisji radnych są publikowane w BIP. Wielka szkoda, że nie ma dostępnych nagrań video lub chociażby audio ze spotkań komisji radnych. 

Protokół nr 9/2017 z dnia 22 września 2017 r. (na czerwono – zaznaczenie red.):

Niestety, nadal protokoły z posiedzeń komisji radnych (i nie tylko!) publikowane są w formie niezgodnej z przepisami prawa (Krajowe Ramy Interoperacyjności) i standardem WCAG 2.0 (graficzne pliki, skany obrazkowe – zamiast w wersji cyfrowo przeszukiwalnej).

Standard WCAG 2.0 określa stopień dostępności stron internetowych, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, np. osób niepełnosprawnych lub seniorów. W dokumentach publikowanych przez Gminę Skawina jest poważny problem, bo przez publikację obrazków PDF wyklucza się cyfrowo osoby niepełnosprawne (nie są w stanie wykorzystać programów wspomagających korzystanie z dokumentów).

Tłumaczyliśmy to władzom Skawiny na łamach naszego portalu wiele razy, ale dalej jest z tym problem. Kiedy zaczną stosować odpowiednie standardy? Wciąż nie wiadomo…

Standard WCAG 2.0

WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Źródło:
BIP Gminy Skawina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *